Szecessziós magazinSzecesszió az irodalomban - rendhagyó irodalomóra

A

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban a szecesszió világnapja alkalmából, 2018. június 12-én, egy igen ritkán tárgyalt téma került előadásra,


a szecesszió az irodalomban. Az előadás címe: A szecesszió stiláris sajátosságai Gozsdu Elek Anna leveleiben. Ahogy a szecessziós festészet, a már korábban megjelent szimbolista festészettel szoros rokonságban van, jellemzői gyakran a szimbolizmusé is, úgy az irodalomban is, ezek együtt bukannak fel a századforduló idején Magyarországon. Sőt a szimbolizmus, impresszionizmus, szecesszió hármassal is igen gyakorta találkozunk.

M

olnár Csilla előadásában (katt. a baloldali nagyítható képekre) Gozsdu Elek: Anna levelek című könyvét elemezve, sok idézettel mutatta be a szecessziós irodalom stiláris jellemzőit.

Gozsdu Elek (Ercsi, 1849. november 28. – Temesvár, 1919. május 26.) magyar író, elbeszélő, drámaíró, ügyvéd. Nagyon keveset írt. Az 1870-es években versekkel, novellákkal jelentet meg. Az aranyhajú asszony című regénye 1880-ban jelent meg, ami még francia romantika hatására vall, de a Köd című második regénye két évvel később, már Charles Baudelaire és a szimbolizmus befolyását tükrözi.

Ötvenhét éves, amikor megismerkedik a nagyon fiatal és művelt Weisz Annával, akinek férje, a vagyonos kereskedő még Gozsdunál is idősebb. 1906 - 1915 közt leveleznek, költői értékű kései szerelmes levelei, Gozsdu végső művei közt, csak jóval halála után jelennek meg.I

tt most, a szecessziós irodalom két jellemzőjét mutatjuk be példákkal illusztrálva.
Az indázás

Az indázó növényvilág ábrázolása nem ritka a szecessziós művészetben, de természetesen ez a képi analógia, mint minden hasonlóság sántit. A díszítő jellegű, indázó mondatok szerkesztése a szavak ismétlését jelenti, plusz azok más-más tartalomhoz, fogalomhoz való kapcsolódását. Ezáltal válik egyszerre felerősítő és több gondolatot, elágazó kapcsolatot bemutató, dekoratív egységgé.

„Én is két napon át nem tettem mást, mint hogy vártalak téged… vártalak, amikor olvastam, vártalak, amikor ültem, beszélgettem… a lényednek a képe, a lényednek a hangulata mint szelíd melódia kísér engem, és ez a melódia jótékonyan befolyásolja a gondolataimat, és mindent, amit teszek és mindent, amit nem teszek. Nagy megnyugvást érzek az intelligenciád erősségében és a szépségszeretetedben… olyan jó, hogy születtél, olyan jó, hogy vagy, olyan jó, hogy találkoztunk! Te szereted a muzsikát, szereted a szép könyveket és szereted a virágokat… ez a három szeretet a te szentháromságod, és ebben a szentháromságban foglaltatik minden humanizmus…”

(Gozsdu Elek levele Weisz Annához)
A színek szerepe

E

gy másik jellemző a színek fontos szerepe, egyáltalán a szín emlegetése, vagy a különböző színek, színárnyalatok hozzárendelése valamihez. A színekkel való jellemzés, hasonló vagy kontrasztos színek alkalmazása a festészet sajátja úgy általában is, de a szecesszióban még látványosabb, merészebb. Itt ebben a képsorban Mucha a színeket a megfelelő drágakövekkel, azokat pedig hölgyekkel kapcsolja össze. De ugyanígy az irodalomban is, a színeket sokszor megszemélyesítik, összefüggéseket találnak a színek és jellemek, színek és hangulatok vagy akár a színek és cselekedetek közt

„Igen, a színek ölelnek, a színek csókolnak, igen, a színek hízelegnek, a színek gyöngéd szavakat súgnak magának, igen, a színek mesélnek magának, és ezek a selyemszívek magát szeretik, és elvezetik magát messze, ismeretlen tájakra ...”

(Gozsdu Elek: Levelek, 1910. XII. 24.)Szecesszió az irodalomban - kiállítás a könyvtárban


A

H. Molnár Katalin, művészeti tájékoztató által összeállított tárlaton a fenti irodalomóra során említett fontosabb könyveket is láthattuk. Ezek mellett a szecessziós irodalom és a szecessziós képzőművészet sajátosságait, hasonlóságát, párhuzamait mutatta be a tárlókban.
A dekorativitás

A

képzőművészeti- és szépírói stílus legjellemzőbb vonása a dekorativitás. A szövegben ezt a díszítőmotívumok valósítják meg, melyek a hangulatkeltést szolgálják. Az író egy-egy szót az előtérbe helyez, a figyelmet rátereli, így az a tényleges funkciójánál nagyobb jelentőségre tesz szert   (idézet a kiállítás anyagából).


A természetélmény és a szecessziós stílus

A

természet élménye nagyon sok művészeti korszakot megtermékenyített egy-egy adott stílus formai kereteiben, azzal ötvöződve. Egy ilyen korszak volt az európai művészet a reneszánsztól kezdve a századfordulóig. A szecesszióra különösen jellemző ez. Ha a leggyakoribb természeti témát kellene megjelölnünk, a szecesszióban az a virág, nem véletlen, hogy floreális szecesszióról is beszélünk a képzőművészetekben. Mi több a szecesszió geometrizáló műveiben is látjuk a virág motívumot, ott a megfelelő mértani egyszerűsítésekkel. Az irodalomból választva, az alábbi költeményrészletekben, talán a leggyakrabban említett virág, a rózsa válik az óhajtott, az álmodott világ szimbólumává.

Szecessziós műhely a gyerekkönyvtárban.
Kézműves foglalkozások - percről percre


A

gyerekfoglalkozásokra szintén június 12-én került sor. Más-más anyagokat használva más osztályok voltak jelen 9 órakor (alsósok) illetve fél 11 órakor (felsősök) a gyerekkönyvtárban. Az következő négy kép Anna Uhrin felvétele, akinek ezúton is köszönjük, hogy elküldte Magazinunknak. Katt. az alábbi nagyítható képekreA

nagyobbak csoportja összetettebbek feladatot kapott: Kaposvár szecessziós épületeinek a felismerése, valamint szecessziós dekorációk elkészítése. Az itt következő képek Anna Uhrin felvételei. Katt. az alábbi nagyítható képekre.


Cím: Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály u. 4, 7400
Telefonszám: (82) 527 356Városszépítő Egyesület, Kaposvár,
Kaposvár Önkormányzata, a Zselic és Vidéke TDM és a ZÁÉV Zrt
A

szecesszió világnapja alkalmából a Városszépítő Egyesület, Kaposvár Önkormányzata, a Zselic és Vidéke TDM és a ZÁÉV Zrt. 2018. június 13-án, 16:00-tól szecessziós programot tartott.

A résztvevők a Tourinform előtt találkoztak (Kaposvár, Fő utca 8.), ezután egyórás szecessziós séta, majd a Csiky Gergely Színház építkezésének megtekintése következett. A látogatók a vezetéshez audioguide-ot és szecessziós Kaposvár térképet kaptak ajándékba.

A Csiky Gergely Színház beruházás generál tervezője L.Balogh Krisztina, Ifj Lőrincz Ferenc, Halas Iván és Ligeti Ádám építészek - Arker Stúdió Kft. (Kaposvár). Statikus tervező: Harsányi Csaba - Statikplan Kft. (Kaposvár), Brandtmüller István (Pécs), Épületgépész tervezők: András Bokor és Parti Ferenc (Budapest) Villamos tervező: Péter Gáspár (Budapest). A fenti képen a Csiky Gergely Színház rekonstrukciós látványterve.

Beruházó Kaposvár Város Önkormányzata, a beruházást kivitelező konzorcium a ZÁÉV Zrt. (Zalaegerszeg) és Magyar Építő Zrt. (Budapest).