Szecessziós magazin
Szecessziós magazin


Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár KaposvárTakáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Somogy megye leggazdagabb állományú nyilvános könyvtára. A krónikás szerint 1825-ben Festetics László gróf 1000 forintot adományozott a nemes vármegye kebelén felállítandó, a nemzeti nyelv és művelődés csinosodására szolgáló "olvasó intézet" javára.

z alapítással egy időben könyvvásárló bizottság alakult, melynek illusztris tagja volt Berzsenyi Dániel is, aki nemcsak mint tanácsadó jeleskedett, de egyik leghűségesebb olvasója is volt a könyvtárnak. 2012. január 1-jétől a könyvtár a Somogy Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartása alá került. A központi könyvtáron kívül 2 fiókkönyvtár áll az olvasók rendelkezésére.


Kaposvár virtuális szecessziós térképének
bemutatása

Szeretettel meghívjuk a szecesszió világnapja alkalmából tartandó előadásra, egy kaposvári virtuális barangolásra abból az alkalomból, hogy létrejött Kaposvár szecessziós térképe az interneten. Az előadó H. Molnár Katalin több éves munkája nyomán összegyűjtötte a város szecessziós épületeinek adatait, régi és új felvételeit, és közzétette a könyvtár honlapján.

2013-tól az internetes térképek előnyeit kihasználva az adatok egy részét, sok képpel, a részletek fotóival egy lekérdezhető felületen mutatja be az előadás során. A gyűjtemény ugyanakkor tovább bővíthető, lelkes művészetpártolók és fotósok hozzájárulását is várja.

Séta
a város legszebb szecessziós épületeihezvárosi sétára szívesen vár mindenkit Máyerné Bocska Ágnes a Tourinform Iroda vezetője, akivel mindjárt az előző előadás után, a helyszínen keressük fel a város legszebb szecessziós épületeit.


szakavatott épületséta során sokat megismerhetünk a városrészek, épületek történetéből is. A séta során készített sikeres fotókat, melyek jól tükrözik a szecessziós épületrészleteket beküldhetjük a városi könyvtárba, a virtuális térkép bővítéseként is akár.
Az Andrássy-ebédlő
kalandos története

L. Balogh Krisztina városi főépítész, a Kaposváron újjáalkotott Andrássy-ebédlő épületének tervezője, előadásában az ebédlő történetét mondja el, több, kevésbé ismert történeti részlettel és személyes benyomással.

Együttműködve Horváth Jánossal, a Rippl-Rónai Múzeum művészettörténészével, valamint levéltári szakértőkkel, hitelesen tervezte meg az ebédlőteret, az üvegablakot és az üvegmennyezetet. Az Andrássy-ebédlő és mellette levő, rendkívül ötletesen - átrium formával - kiegészített komplex építészeti alkotás állandó látványossága lett a Rippl-Rónai látogatóközpontnak.

Kísérőrendezvény
Lechner Ödön és Kozma Lajos évforduló, könyvkiállítás

ozma Lajos (1884-1948) a századelő magyar művészetének meghatározó alakja 130 éve a Somogy megyei Kiskorpádon született. Grafikus és könyvművész, iparművész, építész, belsőépítész, műegyetemi tanár, művészeti szakíró volt. Az 1920-as években szorosan együttműködött Kner Imre gyomai nyomdásszal és kiadóval. A közösen tervezett, Kozma fametszeteivel és könyvdíszeivel megjelent kötetek a magyar könyvművészet példamutató alkotásai.

Életművének bemutatása a könyvtár honlapján Horváth Péter munkája. http://www.mvkkvar.hu/kiallitas/kozmalajos.php

echner Ödön ( 1845-1914) a 19. és a 20. század kiemelkedő építésze, a szecesszió sajátosan nemzeti irányzatának kezdeményező mestere volt. A keleti és a magyar népi díszítő elemeket olvasztotta össze, s hozott létre egyedien szép épületeket Budapesten és vidéken. Szecessziójának jellemző jegyei voltak a pécsi Zsolnay-gyárban készült színes majolika-, pirogránit- és eozindíszek.


Provinciális szecesszió
Duló Károly rendező filmje a Szivárvány Kultúrpalotában

Vajon minőségét tekintve provinciálissá válik-e a szecesszió ha a szellemi és civilizációs központoktól távol eső kis városokban valósítják meg terveiket az építészek? A Monarchia országai között eleven szellemi mozgás volt, így Arad, Temesvár, Kolozsvár, Szabadka vagy Debrecen és Kaposvár képét is jelentősen formálták a szecesszió jegyében épített középületek, elsősorban a korszellem kirakatainak számító pénzintézetek és üzletházak.

Belépés: ingyenes

A nemzeti építészet mestere, Lechner Ödön
Duló Károly rendező filmje a Szivárvány Kultúrpalotában

A historizmust követő korszakban Lechner Ödön új irányt mutatott építőművészetünknek: arra törekedett, hogy a magyar népművészet forma- és díszítményvilágára, valamint ezek művelődéstörténeti párhuzamaira támaszkodva sajátosan magyar építőművészetet teremtsen.

Belépés: ingyenes


Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Kaposvár

Cím:7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.Telefon (tájékoztatás): (82) 527-359
Weboldal:www.mvkkvar.hu
E-mail: mvkk@konyvtar.mvkkvar.hu
Belépés: ingyenes
             Részletképek a Kaposvár virtuális szecessziós térképe előadásból:

A Szecesszió Világnapja