A magyar szec. építészet négy nagy csoportja
4. SZERKEZETI szépség és hagyomány - a magyar irány
Kós Károly: Nemzeti művészet (1910): “Akad egy zseniális művészünk, Lechner Ödön, aki egy csapásra,
merészen megalkotja épületeit, amelyekkel forradalmat idézett elő az egész magyar világban.
Ő abból indult ki, hogy nekünk magyaroknak semmi olyan tipikus alkotásunk nem volt a múltban
amit modern architektúránk alapjául, kiindulásul vehetnénk. Csak ornamentikánk van.
De van a mi magyar népünknek művészete, amely csak az ővé... A gerendából összerótt házak,
csúcsos tetejükkel, cifrán faragott, tulipántos, csillagos kopjafával a hegyén, a rovátkolt, festett
galambbúgos kapuk... Udvarán a csűrje tornácos, a kútja gémes kút... A szász vártemplom is az
erdélyi művészet alkotása, mint a székely és kalotaszegi falvak templomai... és a szerkezet mindkettőn
ugyanaz”
Kettős Műterem. Építészhallgatók
tervpályázata (Wellisch-pályázat).
II díj. Györgyi Dénes III. éves és
Mende Valér IV. éves építész.
kalotaszegi Sulyok
1088 Vas utca 11 - SzékesFŐvárosi
Telekdy ÁrpÁd Rajza - 1910
kereskedelm i iskola -
Lajta Béla - 1909 - 1912
1146 Állatkerti körút 6-12
1192 Kós Károly tér 2-3 - WEKERLE-TELEP
Madárház / Ausztrálház -
lakóház - Kós Károly - 1912 - 1913
Kós Károly, Zrumecky DezSŐ - 1909 - 1912
1146 Állatkerti körút 6-12
BUDAPEST, SZÉNA TÉR, BRISTOL MOZGÓKÉPSZINHÁZ TERVE -
DEKORATÍV RÉSZLET
ÁRKAY ALADÁR - 1913