A magyar szec. építészet négy nagy csoportja
3. DEKORATÍV megújulás - a magyar irány
Lechner Ödön: Magyar formanyelv nem volt, hanem lesz, Művészet, 1906, 1. szám:
Nos hát, hol a magyar stílus ? — kérdezi gúnyosan a naiv kétkedés ...
Nos, a magyar nemzeti stilus igenis megvan a magyar népnél; még pedig határozattan
felismerhetően. A járatos szem hamar megtalálja jellegzetes vonásait... Nekünk ezt a magyar
népstílust meg kell tanulnunk, mint valamely nyelvet... Ezen nincs nevetni, gúnyolni,
kicsinyelni való, s nem is olyan lehetetlenség, amilyennek feltüntetik. Példa rá: a magyar
nemzeti díszruha... Ide vág a finn nép példája is. Ezek a művészek öntudatosan, az ő pompás
népies motívumaik feldolgozásával, stilizálásával, az első bajoktól és éretlenségektől meg
nem ijedve alkották és alkotják ma is az új finn formanyelvet. ”
1146 Thököly út 46 - Szenes ház
ifj. Nagy István - 1905 - 1906
1054 Hold utca 4 -
Postatakarékpénztár
Lechner Ödön és
Baumgarten Sándor - 1901
1051 Nádor utca 36
Rimamurányi-Salgótarjáni Vasművek palotája
1906 Nagyvárad. Fekete Sas-szálló.
Meinig Artúr - 1901
Komor Marcell és Jakab Dezső
Pályázat: I. díj. Kivitel: 1907-1908
1108 Kozma utcai izraelita temető
1092 Bakáts tér 10 - Erdey Szanatórium
(
Kozma utca 6.),Schmidl-sírbolt -
Márkus Géza - 1905
Lajta Béla - 1903