A magyar szec. építészet négy nagy csoportja
2. SZERKEZETI szépség és újítás - nemzetközi irány
Spiegel Frigyes: A modern építőművészet és a budapesti bérházak, Művészet, 1902, 2. szám
“1. Minden formát a célszerűség határozza meg.
2. A mindenkori célt a legpregnánsabbul kifejezésre juttató forma szükségképen a legszebb is.
3. Csakis az a forma lehet szép, a mely az anyag követelményeinek a legszigorúbb logikával megfelel.
4. A díszítés sohasem lehet öncél, hanem csak a cél és anyagszerűség követelményeinek nyomatékosabb
kiemelésére szorítkozhatik.
A mai kor építészeinek nem lehet egyébb feladatuk, mint helyesen kifejezni azokat az elveket,
amelyeket a modern szerkezet és a modern életszükséglet megállapít... Új szerkezetet vagy egy új
anyag, vagy a réginek új alkalmazása határozhat meg. Azt hiszem, senki sem fogja ma már azt
a teljes átalakulást kétségbe vonhatni, amelyen építési szerkezeteink a vas alkalmazása által
átestek... új tektonikus építészeti formákat akarunk fejleszteni, megkeresni azokat az új
szerkezeti alapmozzanatokat, a melyek alkalmasak arra, hogy belőlük új építészeti formák
fejlődjenek.”
NAGYVÁRAD, Regele Ferdinand / Bémer tér 4.
NAGYVÁRAD, Aurel Lazar / Nagysándor utca 21.
Központi Takarékpénztár
Markovits-Mathézer-ház
ifj. Rimanóczy Kálmán, 1906 - 1907
Spiegel Frigyes - 1911
BP., 1051 Október 6. utca 16-18 - Székely Dezső - 1910
BP,. 1054 Alkotmány utca 4 -
BP., 1136 Hegedüs Gyula utca 20
Palatinus Építő Rt. lakóháza -
Révész Sámuel és Kollár József - 1909
Vidor Emil, év: 1911 - 1913