Vakok Iskolája
(Baumgarten-Herczegh, 1904)

Cím:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. A tervezők és a kivitelezők Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond voltak. A két építész több száz iskolát épített, erről idézzük itt Gerle János, Iskolaépítés a századfordulón című cikkét. Megjelent a Magyar Építőművészetben (1987, 3.szám, 17-20 oldal)

kultuszminisztérium iskolaépítéseit 1888 és 1908 közt Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond tervezte és kivitelezte. Egyrészt mintaterv sorozatot hoztak létre kisdedóvók és népiskolák számára, másrészt egyedi terveket készítettek (helyenként egyházi megbízásból) elemi iskolák, polgári iskolák, felső leányiskolák, kereskedelmi és felső kereskedelmi iskolák, bábaképzők, tanító-, tanítónő- és óvónőképzők, gimnáziumok, főgimnáziumok és főreáliskolák létesítésére. Csak a fenti funkciójú egyedi terveikből 264 valósult meg az első világháború előtt, a mintaterveik alapján felépült iskolák száma nem ismeretes.

zeken kívül Budapesten is felépítettek három iskolát, ma mindhárom gimnázium (II Rákoczi Ferenc - Keleti Károly utca, Hámán Kató - Jurányi utca, Teleki Blanka - Ajtósi Dürer sor) Építészeti szempontból leginkább historizáló felfogás jellemzi műveiket, de a nemzeti törekvések néhány nagyon jellegzetes példáját is megtalálhatjuk épületeiken, különösen Baumgartennek Lechner Ödönnel történt együttműködését követően. (Az említett Teleki Blanka gimnázium, valamint gimnáziumok Nagykörösön, Rozsnyón, Marosvásárhelyen, Bonyhádon, Zilahon. Az elsőt kivéve Baumgarten önálló munkái)"

A Nádor terem ablakai.
Bemutatta, Göllesz Zoltán

Ahogy Göllesz Zoltán, az iskola rendezvény- szervezője elmondta, az intézmény a korabeli országgyűlés döntése nyomán jött létre József nádor kezdeményezésére. Mindez 1825-ben, Európában az elsők közt a vakok részére. Az iskola helyileg több helyen is volt, míg a XX század elején területet kapott az akkori városhatáron és felépülhetett rajta a mai hatalmas épület.

zeket a csodálatos üvegablakokat - ami egyébként az országban a legnagyobb - Róth Miksa tanítványa, Zsellér Imre készítette 1930-ban, alkalmazkodva az épület szecessziós stílusához. Az ólomüvegablakok létrejötte Herodek Károly igazgató érdeme, aki azokat megrendelte. (Katt. a mozgó keretekre a nagyításhoz)

z ablakok témáját tekintve az alsó sorban kívülről befele, baloldalt Habsburg József nádor az alapító, jobboldalt egy segítő apáca látható. Ezután egy-egy angyal egy-egy tanuló diákkal, akik ipart és művészetet tanulnak. Ezután sorban Árpádházi Szent Erzsébet a legendájában szereplő rózsákkal, Szent Imre a fiatalok védőszentje a liliommal, Szent István, majd Szent Margit következik.

következő sorban négy geometrikus szecessziós mintával díszített ablak, a felső részükön a négy evangelista jelképével (János – sas, Lukács – bika, Márk – oroszlán, Máté – angyal) Ezek felett - talán a legszebb - mintasort készítette el a művész, majd angyalok éz ország jelképei következnek.

Most, hogy a nyitott napokon mindezt megcsodálhattuk - ezúttal is köszönet az intézet munkatársainak - azért is készült ez a részletes vizuális bemutató, mert az ilyen alkalom, sajnos, nem annyira gyakori. Viszont jó hír a zene kedvelőinek, hogy a Nádor teremben hetente 2-3
alkalommal rendeznek koncerteket, ahol a gyönyörű környezet ilyen módon fokozottan élvezhető. A program a fidelio.hu lapon olvasható.