Szecessziós magazin
Szecessziós magazin
A Lindenbaum ház homlokzatának egyik legszebb eleme a páva ("ahol a metallikus arany meglehetősen dúsan van alkalmazva"). Spiegel Frigyes irásában a pávát mint a földi hiúság jelképét említi, a földet jelképező stilizált fák közt. Minthogy a páva az Art Nouveau legnépszerűbb motívuma, ezt a lapot a korabeli páva ábrázolásoknak szenteljük.


A

XIX század nagy művésze-iparművésze az angol William Moris (1834. március 24. – 1896. október 3.) enyhén szólva elégedetlen volt az ipari forradalom nyomán sorozatban legyártott tárgyakkal, ehelyett a középkori mesterek kézi módszereit próbálta feleleveníteni az újkorban.

         


E

célból tanulmányozta a középkori kéziratokban levő mintákat, szőnyegeket, hímzéseket. A fenti páva minta forrását egy XII századi iszlám szőnyegben találta. William Moris eszméi és módszerei egész Európában elterjedtek. A mi építészeink, iparművészeink, mint Spiegel Frigyes, vagy a gödöllői művésztelep tagjai is ismerték és követendőnek találták.

J

ames Abbott McNeill Whistler
(1834. július 10. – 1903. július 17.) híres Páva Termében látható az alábbi, központi helyet elfoglaló munka.A

kézműipar és művészet e példaszerű együttesét a washingtoni Freer Galériában rekonstruálták, és ebből láthatunk részleteket a következőkben.

W

histler, elsők közöt foglalkozott keleti műtárgyak gyűjtésével, sőt maga is keletiesen élt, japán ágyban aludt, japán porcelánból, pálcikákkal evett. Frederick Leyland hajógyáros részére festette meg 1864-ben a "The Princess from the Land of Porcelain" című képét (Szabadon fordítva: Kina hercegnője) A képet egyszerűen a gyáros porcelánjai közt helyezték volna el, de Whistler nem kis arroganciával az egész termet átalakította, összhangba hozta saját festményeivel és létrehozott egy világszinten káprázatos és egyben formájában innovatív környezetet, a Páva Termet, a szépség büszke madarának otthonát. Célja, hogy a festmények és a gyüjtemény tárgyai egyetlen harmóniába, szinfóniába, elrendezésbe kerüljenek (Whistler sokszor élt zenei hasonlatokkal). A dolog sok vitára adott alkalmat, a szoba építésze egyébként nemsokára megőrült és tragikus körülmények közt halt meg...

              

W

illiam Morrissal párhuzamosan ő is stílusazonos együttesek megteremtésével foglalkozik, de Morristól eltérően, nem a szélesebb társadalmi rétegeknek alkot ízlése eleve kifinomult, arisztokratikus. (egyébként Morrisnak a célja igaz, hogy a szélesebb társadalom volt, de ez a szándéka nem jött össze, a műtárgyait csak a gazdagabb réteg volt képes megvenni)

A

rthur Heygate Mackmurdo (1851. december 12. - 1942. március 15.) építész és iparművész 1883-ban készítette el az Art Nouveau "ősnyomtatványát", a Wren's City Churches könyv borítóját, amit az első Art Nouveau grafikának ismer el a szakirodalom.

    

A

könyv boritóján a jellegzetes arabeszk vonalak, az u.n. art nouveau ostorcsapás, olyan erőteljes hullámzást mutat, hogy alig vesszük észre, hogy tulajdonképpen három páva van e könyv borítóján, nyakuk és fejük szorosan a szélekhez simul.

A

rthur Silver (1853-1896) a ) a saját maga által alapított Silver Stúdió keretén belül tervezett tapétákat, textileket, padlószőnyegeket, máig híres és sikeres mintáit a Liberty & Co. londoni áruháznak szállította. A Stúdió 1880-tól 1963-ig működött, mindig a friss divat szellemében, bezárása óta a több tízezer mintatervet a Middlesex Egyetem őrzi, egy erre kijelölt látogatható épületben.

    


A

z Art Nouveau történetében mintegy érdekesség, hogy mivel a Liberty cég Olaszországba is exportált, az Art Nouveau ott liberty stílus néven terjedt el. A szó tehát kifejezi a korabeli olasz művészeti irányzatokat, de eredete a cégalapító Sir Arthur Lasenby Liberty (1843-1917) neve volt. Egyébként a Liberty cég fennállásának 100-ik évfordulóján, 1975-ben a fenti textilt újra forgalmazták "Héra" néven.

A

szecessziós grafika legnagyobb hatású mestere Aubrey Beardsley (1872. augusztus 21.- 1898. március 16.). Munkáit fekete tintával írta ("a rajzolás olyan volt számára mint másnak az írás") többek közt Oscar Wilde Salome kötetét illusztrálta:

         


J

ellegzetes stílusa sokszor groteszk, erotikus, dekadensnek is mondható, jóllehet nem egy politikai karikatúrát is készített. Vonalai és felületei a japán fametszetek iránti érdeklődéséről tanúskodnak. A Salome kötet egyik legnépszerűbb (egyben diszkrétebb tartalmú) illusztrációja a Pávaszoknya:

              

B

eardsley nagyon fiatalon, 26 éves korában tüdőbajban halt meg, kívánsága szerint erotikus rajzait meg kellett volna semmisíteni... Excentrikus személyisége, izgató, néha sokszor gúnyolódó művei nagy hatással voltak a szecesszió európai grafikusaira, többek közt Kozma Lajosra is. Beardsley így jellemezte magát: "Nekem egy célom van, a groteszk. Ha nem vagyok groteszk semmi vagyok."

K

övetkezzen itt most egy idézet a Vasárnapi Újság 1900. október 14-i számából "Hol van a különbség a grand art, «a magasabb fokú» művészet és az «alsóbbrendű» iparművészet között? Sehol, — mondja Walter Crane a jelenleg fővárosunkban időző angol művész, kinek hatalmas része van abban, hogy a művészetek Anglia minden zugában barátságos otthonra találtak s a ki immár három évtized óta buzgó apostola a szépművészetek és művészeti ipar egyenjogúsításának.

                                                        


É

s az angol mester nemcsak irodalmi műveiben hirdeti ezt a tant, hanem művészi alkotásaival is igazolja. Bámulatos az a változatosság és sokoldalúság, mely ennek az örökké tevékeny és ruganyos szellemnek termelésében megnyilatkozik. A mester most hozzánk jött el, hogy nagy eszméit szóval és müveinek kiállításával hirdesse. Csodálatosan tevékeny szellemének változatos alkotásait az Iparművészeti Múzeum kiállításában láthatjuk. És Crane gazdag gyűjteménye nagy élvezetet és tanúságot rejt számunkra, mert nemcsak a ritka tehetség ereje és fénye nyilatkozik meg a gyűjtemény különböző darabjaiban, de megnyilatkozik a művészetek apostolának nagy akaratereje is, mely nem ismer akadályt nemes terveinek kivitelében, s lankadatlanul, bátran tör előre mindaddig, míg a maga elé kitűzött czélokat el nem érte."

A

z Art Nouveau robbanás - az 1900-as párizsi világkiállítás - nyomán a páva és pávatoll grafikák már minden iparművészeknek szóló mintakönyvben szerepelnek. Az alábbi illusztráció alkotója Verneuil, M. P. (Maurice Pillard), készült 1900-ban

    

A

lenti könyvborító alkotója Albert Angus Turbayne (1866 - 1940) könyvkötő és könyvtervező bostoni születésű, Londonban dolgozott, és az 1900-as párizsi Világkiállítás bronzérmes díjazottja a könyvkötészet területén.

    

A

Magyar Szecesszió Házából sem hiányoznak a pávafark mintát használó bútorok. Itt egy széket mutatunk be, egy kolekció részeként. Érdekessége, hogy a támla hajlított elemes, franciás vonalvezetése mellett Angliában gyártották

              


V

égül, mint mondani szokás de nem utolsó sorban, egy Tiffany alkotás.


L

ouis Comfort Tiffany (1848. február 18. – 1933. január 17.) az Art Nouveau mozgalom úttörője, neves iparművésze az Egyesült Államokban. Az alábbi munkája a Páva Mozaik 1890-91-ben készült Henry Osborne Havemeyer háza diszítéseként, New Yorkban, méretei: 132,5 x 163,2 cm, anyaga üveg és gipsz.