CS&S
Előzmény: a NazarénusokElőzmény: a Nazarénusok

Történet, képgaléria

 
Klasszicista festésmód, keresztény téma. Joseph Anton Koch: Tájkép Noéval, a hálaáldozat bemutatása, 1803, Städel Museum, Frankfurt (Wikimedia, public domain)

A klasszicizmusra inkább a mitológiai téma a jellemző, mint a keresztény. Közvetlenül a názárénusok megjelenése előttről egy példa a bibliai témára Joseph Anton Koch fenti festménye. A tiroli származású festő, 1785-ben érkezett Rómába, Nicolas Poussin és Claude Lorrain klasszikus kompozícióit egy zordabb, hegyvidéki tájjal frissítette fel. 1812-ben, tiltakozva a francia invázió ellen, Bécsbe ment, ahol 1815-ig dolgozott. Később visszatért Rómába, és az ottani német művésztelep szembetűnő alakja lett. Megfestette többek között a Villa Massimo, Dante termének négy freskóját (1824–1829). Egyébként a villa másik jelentős festménye a nazarénus festő, Johann Friedrich Overbeck, a Szent Lukács testvériség egyik alapítójának az alkotása.

Joseph Anton Koch jelenléte és személyisége jelentős hatással volt a fiatalabb nemzedékre Róma művészeti életében, szemlélete pedig nagy hatással volt a Rómába látogató német festőkre, köztük a názárénusokra, sőt a csoport nem hivatalos tanára lett.
 
A Raffaello előtti korszak követése.
Jelképük a korai Raffaello és Dürer


A festőcsoport két alapító tagja: Johann Friedrich Overbeck (Lübeck, 1789. – Róma, 1869.) és Franz Pforr ( Frankfurt, 1788. – Róma, 1812.) és négy csatlakozó társuk még 1809-ben, a Bécsi Akadémián, hozták létre a Szent Lukács festői testvériséget (Lukasbund). Rá egy évre, 1810-ben, amikor a francia megszállás után, a Bécsi Akadémia pénzügyi nehézségekkel küzdött és csak osztrák születésű diákot vettek vissza, jó alkalom volt, hogy Overbeck és Pforr kivonuljon az Akadémiáról, mintegy megvalósítva néhány társukkal az első német művészeti szecessziót. 1810 nyarán összesen négy művész érkezett meg Rómába, és nemsokára egy elhagyott kolostorban kapnak helyet maguknak, ahol szerzetesi körülmények közt, cellákban alkottak. Hittek egy újfajta kapcsolatban a művész és a nagyobb közösségek közt, a művésznek alázatos, nevelő, szolgáló szerepet szánva, művelve a keresztényi hagyományokat és erényeket. A mellékelt képen: Johann Friedrich Overbeck: Józsefet rabszolgának adják el testvérei, 1817, Alte Nationalgalerie, Berlin - korábban Róma, Casa Bartholdy, freskó (Wikimedia, public domain). Láthatóan egyesül a korareneszánsz és a klasszicista festésmód a bibliai téma megfestésekor.

Az aktuális festői irányokhoz képest
a nazarénus festők tehát a 19.század elején, német fiatalok egy csoportja volt, akik Rómában letelepedve, a hazai, akadémiai jellegű tanítások ellenében kerestek más, tiszta és öszinte utakat, amit az előző századokban virágzó barokkban és rokokóban nem találtak meg, viszont korai Raffaello és Dürer, illetve a korareneszánsz festőkben igen, ahogyan ezt látni fogjuk az itt bemutatott alkotásaikban. A saját korukban már múlttal rendelkező, a barokkot felváltó klasszicista festészetet illetően, pozítívan viszonyultak a bemutatott témák erkölcsnemesítő voltához, de az antik témák helyett inkább a bibliai témákat részesítették előnyben, amelyek viszont a keresztényi erényeket hangsúlyozták.

A jámbor keresztény eszmeiség szolgálatában az épp kibontakozó romantikus festészet kompoziciójának dinamikus mozgalmasságát és az alakok drámai megfestését nem tartották megfelelőnek, a helyes festői módszereket abban a korareneszánsz festői stílusban találták meg, mely statikusabban, nyugodtabb körvonalakkal ábrázolt többnyire szintén keresztényi tartalmakat. A nazarénus festőket mindezek mellett mégis nagyobb részben a romantikus áramlathoz tartozóként jellemzik, ami részben igaz is. A klasszicista festői módszerek ugyan nem álltak tőlük távol, de tematikában elutasították az antikizálást. További különbségként a klasszicizmushoz képest, elmondható, hogy eszmeiségben a humanista erények közül, inkább a keresztényi erényeket hangsúlyozták, fontosabb volt a hit, a szeretet, a jámborság, az alázat. Humanista életmód helyett a szerzetesi életmódhoz vonzódtak.
 NAGY KÉP ITT... 
Franz Pforr: Habsburg Rudolf császár bevonulása Bázelbe, 1810, Städel Museum

Pforr egyértelműen a reneszánsz előtti festési stílushoz tér vissza. A történeteket bemutató romantikus és barokk festmények esetében sokszor látott mozgalmasság és dinamika ellenében, itt az alakok megformálása és a kompozició statikusabb. A körvonalak határozottak, szinte árnyékolás nélküliek és egyszínűek a részletek. A részek megőrzik függetlenségüket, és így szerveződnek egységbe. A mozgásnak, a lineáris perspektívának az alakok közt nincs szerepe, a levegő perspektíva hiányzik, nincsenek atmoszférikus hatások. A mozgalmasságot a különböző színű részletek, és az egyedi részek sokasága adja. Ahogy a romantikus és barokk festészetben a testek világos tagolását már nem kell biztosítani, azok összeolvadhatnak egymással és a környezettel, egésznek mint olyannak, a megjelenése a lényeg, addig itt a korai reneszánsz művekhez hasonlóan, fontos az egyes részek kidolgozottsága. A körvonalak tisztasága biztosítja a festmény tisztaságát, a különálló részek ugyanolyan jelentőséggel bírnak, mint az egység, aminek nem kell dominálnia a részleteket (ahogy ezt már Wölfflin, a 20.század elején, az előadásaiban megfogalmazta, a Művészettörténeti alapfogalmak munkájában).

Ismert, hogy Pforr mivel nem volt Bázelben, onnan épületvázlatokat kért, de azokat mint ide nem illőket, elveti és gótikus hátteret fest. Ha egyrészt ez egy időbeni visszatérés stílusban, így a festő nem lehetne korának a kifejezője, akkor másrészt, eltérve a korabeli festői tanításoktól és gyakorlattól, ez mégis egyben a festői szabadság kifejezése, szándékos lázzadás. De a stílus csupán egy eszköz, az erények, az erkölcs művelése igen fontos nála, akinél a festmények nem arisztokraták kedvére, nem a képkereskedelem kiszolgálására, hanem a köz keresztényi és hazafias nevelésére is szolgálnak. Itt egyébként Habsburg Rudolf (az első német király a Habsburg-házból) mint a német egység és függetlenség jelképe van jelen, és mint ismert, a nazarénusok idején Németország még jóval az egyesítés előtt volt.
 
Dürer és Raffaello kezet fognak a Vallás Trónja előtt

Ezt a rajzot Overbeck 1810-ben készítette (Albertina múzeum, Bécs) és jól tükrözi, hogy habár sokban követték a korareneszánsz festők stílusát is, Dürer és Raffaello tisztelete meghatározó volt számukra. Még a Bécsi Akadémián ismerhették meg Wilhelm Heinrich Wackenroder tanulmányát, a magyarul is elérhető az Egy művészetrajongó szerzetes szívbéli vallomásait (Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders, 1797) amiben dícsérő fejezetek vannak Dürerről és a korai Raffaelloról (archive.org/details/herzensergiessun00wackuoft).

Pforr már 1808-ban készít egy hasonló rajzot, így a két nazarénus számára Dürer a legnagyobb német, Raffaello pedig a legnagyobb olasz festőnek számít és mindkét festő a keresztény vallás szolgálatában áll. Egyúttal a két festő barátságát is kifejezi, közös az eszményképük, de talán Pforr a német, Overbeck pedig inkább az olasz festőfejedelem rajongója. Barátságukat további művek is tükrözik.

Overbeck több képe is Raffaello inspiráció, amivel kapcsolatosan Wackenroder említett könyvéből is idézünk alább, ahol arról a Raffaello mondásról ír, amiben a festőóriás azt hangsúlyozza, hogy mivel igazi szépségek ritkán láthatók, a lelkében kidolgozott szépséget festi meg.

A raffaellói hatásra példaként alább ugyanazt a témát látjuk, hasonló stílusban feldolgozva: Mária, Erzsébet és a gyermek Jézus. Overbeck műve 1825-ből való (Alte Pinakothek, München, online megjelenés, (CC BY-SA 4.0 - ShareAlike)) Raffaello munkája 1505-06-ból (Kunsthistorisches Museum, Bécs, Wikimedia, public domain)
 
Mária, Erzsébet és a gyermek Jézus, Overbeck ill. Rafaello festménye

Overbeck és Pforr barátságának allegóriája

A rajzot - A barátság allegóriája - címmel, Franz Pforr készítette még 1808-ban, a római letelepedésük előtt. Overbeck és Pforr közt erős barátság alakult ki, közösek voltak céljaik és a művészetről való felfogásuk, habár a művészeti stílusuk részben különbözött. Már a bécsi Belvedere palota műgyűjteményét meglátogatva amikor az újonnan megnyílt a francia megszállás után, megállapították, hogy közös a rajongásuk a reneszánsz korai festői, alkotásai iránt.

”Tintoretto, Veronese, Maratti, sőt Caracci, Correggio, Guido és Tiziano számos műve, amelyek egykor csodálattal töltöttek el bennünket, most gyenge benyomást tettek ránk. Úgy tűnt számunkra, hogy merész ecsetvonásaik és feltűnő színhatásaik mögött hideg szív rejlik, és hogy a festő legfőbb célja az volt, hogy érzéki hatásokat keltsen. Ezzel szemben alig tudtuk magunkat elszakítani egy... Pordenone, Michelangelo és Perugino néhány műve, valamint egy Raffaello iskolájából származó festménytől..... A holland iskola festői úgy tűntek számunkra, hogy méltatlan témákat választottak, vagy nemes témákat vulgárisan kezeltek. Amit egykor természetesnek véltünk bennük, az most karikatúrának tűnt. Ahogy onnan a német iskolához siettünk, milyen kellemesen meglepődtünk; milyen tisztasággal és bájjal tűnt úgy, mintha ez utóbbi szólna hozzánk! Itt régebb sok minden merevnek és erőltetettnek tűnt, de most be kellett látnunk, hogy ítéletünket eltorzította a festményekkel való ismerkedés, amelyeken minden művészi technikát, bármilyen gyakori is, a nevetséges mesterkéltségig eltúloztak, és hogy ennek következtében a természetből merített gesztusokat, amilyen az valójában, merevnek és a megfelelő mozdulatokat nélkülözőnek tartottuk. Nemes egyszerűségük közvetlenül a szívünkhöz szólt. [Howitt 1.82-83] ”
 
Overbeck: Itália és Germánia, 1811-1828

A Rómába történő megérkezés után, a baráti beszélgetések a művészetről sokszor éjjelig tartottak. Pforr Rómában egy festményt készít, Shulamit és Mária címmel, ahol két női alak külön, itáliai illetve germán környezetben látható. A háttérben egy nyitott táj illetve ólomüveges ablakú szobabelső.

Mintegy válaszképpen Overbeck az itt mellékelt képet festette. Itt is két női alak képviselte a két férfit összekötő barátságot és művészi eszményeik - Overbeck esetében a korai olasz reneszánsz, Pforrnál a régi német - egymást kiegészítő voltát. Pforr halála után Overbeck újra visszatért a témához.

Az Overbeck kép (Italia und Germania, alternatív cím: Sulamith und Maria) ma a Neue Pinakothek, müncheni múzeum tulajdona. (közvetlen forrás: Wikimedia, public domain)
 
Egy Raffaello idézet: ...'egy bizonyos, lelkemet eltöltő szellemi képhez tartom magam'

Overbeck és Pforr barátsága még az általuk ideálisnak tartott női arcra is kiterjedt. Megfestésükor igencsak egyet érthettek Raffaelloval ami a festés modell után, de a lelki képhez igazítva történik. (Balra: Johann Friedrich Overbeck: Vittoria Caldoni, 1821, Új Képtár - Neue Pinakothek, München) A fenti Raffaello idézetrész a már említett Wilhelm Heinrich Wackenroder 1797-es könyvéből, magyarul is elérhető (Egy művészetrajongó szerzetes szívbéli vallomásaiban olvasható).

Raffaello, minden festők közt a legragyogóbb, hagyta örökül nekünk egyik, Castiglione grófjának címzett levelében e szavakat, melyek számomra értékesebbek az aranynál, és amelyeket egyszer sem tudtam anélkül végigolvasni, hogy ne lett volna úrrá rajtam a tisztelet és imádat homályos és titokzatos érzése: 'Minthogy az ember oly kevés szép női teremtést lát, egy bizonyos, lelkemet eltöltő szellemi képhez tartom magam.' E jelentőségteljes szavak számomra, teljesen váratlanul és őszinte örömömre, csak nemrégiben világosodtak meg. (www.jelenkor.net/archivum/cikk/590/egy-muveszetrajongo-szerzetes-szivbeli-vallomasai)

Ahogy Wackenroder idézi Raffaellot, az tulajdonképp egy erősen rövídített forma, ezért alább részletesen, a www.jelenkor.net (lábjegyzetek) említett oldaláról, itt is kiegészítjük a teljes értelmezéshez:

Megj 1.
A teljes mondat magyarul így hangzik: 'Mivel azonban oly kevés a szép asszony, valamint a hitelesen döntő bíró, egy bizonyos ideához folyamodom, mely eszembe jut.'

Megj 2.
Marosi pedig G. P. Bellori Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni 1821-es pisai kiadása alapján G. G. Bottari Raccolta di lettere sopra la pittura. 1754–1783 című művészlevél-gyűjteményére hivatkozva (melynek 1822–25-ös második kiadását Ticozzi kibővítette) így ülteti át magyarra: 'Hogy egy szép asszonyt megfessek, több szépséget is kellene látnom, de mivel szűkében vagyunk a szép hölgyeknek, egy szép ideát alkalmazok, amely elmémben keletkezik.' (Emlék márványból vagy homokkőből, válogatta, fordította és az előszót írta Marosi Ernő, Budapest, Corvina, 1976. 190. o.)
Johann Friedrich Overbeck: A vallás diadala a művészetekben, Städel Múzeum, Frankfurt, 1829 - 1840, (Wikimedia, public domain)

Johann Friedrich Overbeck: Der Triumph der Religion in den Künsten (The triumph of religion in the arts) képe a művészet és a vallás szoros kapcsolatát illusztrálja. A programadó festmény a Städel Múzeum számára készült, és a látogatóknak azt mutatja be, ahogy a százon felüli neves művész, Szűz Máriát imádja, művészetüket mintegy alárendelik a keresztényi értékeknek. Egyébként a művészet ilyen irányú felfogása nem illett a liberális polgárváros felfogásához, és a festmény elkészülte után heves kritikát váltott ki. (Szöveg forrása: Städel Múzeum)

A kép Raffaello Sanzio, A Boldogságos Szentség vitája (Disputa) festményéből (lásd itt lent) inspirálódik, nemcsak a formát, hanem a tartalmat illetőleg is. Fent az égi alakok, lent a világi művészek csoportja. Lent kétoldalt műalkotásokat, irásokat tanulmányozó, összehajoló alakok két csoportját látjuk. Ilyen elrendezést, hasonló alakzatokat, Raffaello esetében, az Athéni Iskola című nevezetes festményén láthatunk.
 
Raffaello Sanzio, A Boldogságos Szentség vitája (Disputa del Sacramento), 1509 - 1510, Apostoli Palota, Vatikán, (Wikimedia, public domain)

 
Johann Friedrich Overbeck: Krisztus bevonulása Jeruzsálembe (Einzug Christi in Jerusalem), 1822, Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck (Wikimedia, public domain)

A jelenet Krisztust ábrázolja, amint szamáron lovagolva feljut Jeruzsálem városkapujához. A lelkes emberek tömegei méltó fogadtatására készülnek, ágakat emelnek a magasba és ruhákat terítenek az útjába.

A középső kép kinagyított részlet, öt arc, négyen a Názárénusok csoportjából: Sutter, Martini, Overbeck, Pforr, Egger és Wintergerst (Joseph Sutter festő, Johann Christian Jeremias Martini katonaorvos, aki Overbeck barátja volt, Johann Friedrich Overbeck festő, Franz Pforr festő és Joseph Wintergerst festő)

A harmadik kép, Pietro Lorenzetti Krisztus bevonulása Jeruzsálembe, 1320, freskó, (Basilica inferiore di San Francesco d'Assisi, Assisi, Perugi-Umbria). Lorenzetti festménye mint a korabeliek számára egy újdonságot, Jeruzsálem város - igaz csak sematikus - látképét is bemutatja a képnek szinte felében. Overbeck képén ennek nincs akkora jelentősége, az alakok ábrázolási módja is már modernebb.

 NAGY KÉP ITT... 
Casino Massimo - Dante terem, freskók

A Casino Massimo freskóit 1817-ben Carlo Massimo márki rendelte meg. Három teremben helyezkednek el: a központi, nagyobb, Ariosto Orlando Furioso című művének ihlette jelenetekkel freskókkal díszített; a kisebbek Dante Isteni színjátékából, illetve Tasso Gerusalemme Liberata című művéből vett jeleneteket tartalmaz.

A Dante Isteni színjátékának szentelt termet kezdetben Corneliusra bízták; elkezdett előkészítő rajzokat készíteni a mennyezetre, de 1818-ban Rómából Münchenbe utazott. Massimo márki Koch tanácsára Philipp Veitre bízta a szoba további díszítését, aki csak a mennyezetet festette ki a Paradicsom képével, a Purgatórim és a Pokol témái ugyanis elriasztották. Végül Koch volt az, aki befejezte a helyiség freskóit, a falakon lévőket, amelyeket a Purgatóriumnak és a Pokolnak szenteltek. (Szöveg forrása: Annalisa P. Cignitti, Casino Massimo Lancellotti, Roma - rocaille.it/casino-massimo-lancellotti-roma/)

A képekről:
Philipp Veit: Casino Massimo, Róma, Dante terem, Paradicsom, lásd fentebb balra, nagy formátumban lentebb a NAGY KÉP (Wikimedia, public domain, fényképész: Sailko, 2016)

Joseph Anton Koch: Casino Massimo, Róma, Dante terem, Pokol. (Wikimedia, public domain, fényképész: Sailko, 2016)
 Joseph Anton Koch, Dante terem, Pokol   Katt itt a linkre. Dante és Vergilius elhaladnak a Pokol uralkodója mellett aki kénköves, lángoló trónon ül, alatta a túlvilági szenvedők jelenetei.
 Joseph Anton Koch, Dante terem, Pokol, részlet. Dante és Vergilius  


 NAGY KÉP ITT... 
 
Casino Massimo - Tasso terem, freskók

A Tasso teremben Johann Friederich Overbeck epizódokat és szereplőket festett A megszabadított Jeruzsálemből. A megszabadított Jeruzsálem (eredeti címe: Gerusalemme liberata) Torquato Tasso itáliai költő fő műve, húsz énekből álló keresztény eposz.

A márki 1827-ben bekövetkezett halálakor a festő úgy gondolta, hogy felmentették a szerződés alól, és Assisibe távozott. Joseph Führich, aki ugyanabban az évben csatlakozott a csoporthoz, és 1829-ig Rómában maradt, így kapott megbízást a freskók elkészítésére; a művész, miközben saját sémáit alkalmazta, kötelességének érezte, hogy tiszteletben tartsa az elődje által már kialakított témákat. (Szöveg forrása: Annalisa P. Cignitti, Casino Massimo Lancellotti, Roma - rocaille.it/casino-massimo-lancellotti-roma/)

A képekről:
Johann Friederich Overbeck: Casino Massimo, Róma, Tasso terem , Gerusalemme Liberata, a torony felépítése. Felette: Erminia a pásztorok között. Lásd balra, nagy formátumban pedig lentebb a NAGY KÉP (Wikimedia, public domain, fényképész: Sailko, 2016)

Johann Friederich Overbeck: Casino Massimo, Róma, Tasso terem , Gerusalemme Liberata, a torony felépítése, az ácsinas részlete. (Wikimedia, public domain, fényképész: Sailko, 2016) Katt a linkre:
 Johann Friederich Overbeck, Tasso terem, a torony felépítése, részlet  

Johann Friederich Overbeck: Casino Massimo, Róma, Tasso terem , Gerusalemme Liberata, Olindo és Sofronia története. (Wikimedia, public domain, fényképész: Sailko, 2016) Katt a linkre:
 Johann Friederich Overbeck, Tasso terem, Olindo és Sofronia története   Aladin király elrendelte a keresztények kivégzését, de Sofronia jelentkezik, és ártatlansága ellenére vállalja a felelősséget; Olindo, aki szerelmes belé, pedig hiába próbál a helyébe lépni, magára vállalni a felelősséget, mindkettőjüket máglyára vetik, de Clorinda hirtelen érkezése megmenti őket.


 NAGY KÉP ITT... 
 
Jean-Auguste-Dominique Ingres és a Nazarénusok

Pforr puritán szellemisége és Ingres stílusa között bizonyos hasonlóságokat találunk, amelyet David és iskolája a művész tevékenységének egy bizonyos időszakában "gótikusnak", "száraznak és szikárnak" minősített.

Pforr, a Habsburg Rudolf császár bevonulása Bázelbe című - fentebb már tárgyalt - festményén a szűk utcákat megtöltő, élénk tömeg arcainak és öltözeteinek apró részletei a középkori élet egy jelenetének megalapozott értelmezésének tűnnek; de valójában a festményen anakronizmusok jelennek meg, amelyek egy letűnt korszak felelevenítésének vágyából erednek.

A leendő V.Károly bevonulása Párizsba 1358-ban festményén Ingres elkerüli a Pforr által felelevenített gótikus festészet túlzottan primitív jellegét, a hangulat, a mélység és a pátosz hiányát, és a nazarénusok száraz technikájával szemben a lágy ecsetkezelést részesítette előnyben.

Képekről:
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Krisztus átadja az egyház kulcsait Szent Péternek, olajfestmény, 1820, musée Ingres-Bourdelle, (Wikimedia, public domain, fotó: Julius1990) A festmény 1815-ben vagy 1817-ben készülhetett a francia Dames du Sacré-Coeur kolostor temploma számára a római Trinité-des-Monts-ban. 1837-ben vagy 1841-ben adták át a francia közigazgatásnak. Ingres 1841-1842-ben Rómában és Párizsban átdolgozta és módosította. Felirata: J. Ingres Rom. 1820 (Szöveg: pop.culture.gouv.fr)

Jean-Auguste-Dominique Ingres: XIII. Lajos fogadalma, olajfestmény, 1824, Montauban Cathedral (Wikimedia, public domain, fotó: altesses.eu, Guillaume ATTLANE) A festő a képet Firenzében klszítette, 1824-ben mutatta be a párizsi Szalonban, 1855-ben a párizsi világkiákkításon

Jean-Auguste-Dominique Ingres: A leendő V.Károly bevonulása Párizsba 1358-ban, olajfestmény, 1821, Wadsworth Atheneum Museum of Art, (Wikimedia, public domain, fotó forrása: Web Gallery of Art)

William Dyce: Madonna a gyermekkel, 1827–30, Tate Museum, London --- Raffaello: Madonna a gyermekkel, a Kis Cowper Madonna, 1505, National Gallery of Art, Washington (Wikimedia, public domain)

William Dyce-ről, a skót festőről, aki jól ismerte a nazarénus festészetet, részleteket lentebb olvashatunk a William Dyce - Jákob és Ráchel találkozása kép fejezeténél.


 NAGY KÉP ITT... 
 
Ford Madox Brown, John Wycliffe felolvassa bibliafordítását John of Gauntnak, 1847-1848, 1859-1861, Bradford Art Galleries and Museums (Wikimedia, public domain)

1845-1846 folyamán Ford Madox Brown felfedezte Rómát, ahol tanulmányozta a nazarénusok munkásságát is, és több festményén követte a felfogásukat, mely szerint a művészetnek erkölcsi illetve vallási célt kell szolgálnia. Ford Madox Brown habár hivatalosan sosem volt tagja a Preraffaelita Testvériségnek, mégis munkássága főleg hozzájuk kötődik.

Még a fiatal Dante Gabriel Rossetti, kérte fel őt, hogy legyen tanára, így Rossettin keresztül Brown kapcsolatba került azokkal a művészekkel, akik megalakították a Preraffaelita Testvériséget. Művészete hozzájárult a testvériség esztétikai forradalmának kezdeteihez. Festményei, a témát illetőleg a realizmus történelmi illetve vallási kontextusban való alkalmazása jellemezte, formailag pedig az élénk színek használata és a részletek kidolgozása, ami, ahogy már fentebb láttuk, már a Preraffaeliták 1849-es és 1850-es kiállítási képein megjelent.

Figyelemre méltó, Ford Madox Brown még 1845-ben, tehát a Preraffaelita Testvériség megalakulása előtt készült képe Az angol költészet magjai és gyümölcsei, lást itt lent
 
Ford Madox Brown, Az angol költészet magjai és gyümölcsei, 1845, Ashmolean Museum, Oxford (Wikimedia, public domain)

A festmény még 1845-ben Rómában készült, véglegesítése pedig Brown Angliába való visszatérése után. A középső táblán Geoffrey Chaucer olvas fel III. Edward udvarában, miközben pártfogója, John of Gaunt a bal vállára támaszkodik. Az angol költészet "gyümölcsei" a szárnyakon jelennek meg: Milton, Spenser és Shakespeare a bal oldalon; Byron, Pope és Burns a jobb oldalon; Goldsmith és Thomson a körlapokon. Az alattuk lévő kis kartusokban (amelyeket a gyerekek tartanak) Campbell, Moore, Shelley, Keats, Chatterton, Kirke White, Coleridge és Wordsworth neve olvasható. (Szöveg forrása: artuk.org)
Joseph von Führich - Jákob találkozik Ráchellel az apja nyájainál

Joseph von Führich (1800 – 1876): Jákob találkozik Ráchellel az apja nyájainál, 1836, Kunsthistorisches Museum, Belvedere (Wikimedia, public domain, digital.belvedere.at)

Führich 1827-ben csatlakozott a Franz Pforr és Friedrich Overbach által alapított nazarénusok csoportjához és Rómába költözött. Láttuk fentebb, hogy dolgozott Casino Massimo palotában is, a Tasso terem freskóinál Később Führich a vallási témák egyik legjelentősebb festőjévé vált a nazarénusok körében. Jelentős a kompozíciós készsége, a mozgás és a kifejezés bemutatása. A maga sajátos módján a drapériája tökéletesen kidolgozott.

A bibliai Ráchel történetéről:
Móz. 29,13-20
”És lőn mikor Lábán Jákóbnak, az ő húga fiának hírét hallá, eleibe futa, megölelé és megcsókolá őt, és bevivé az ő házába, és az mindeneket elbeszéle Lábánnak. És monda néki Lábán: Bizony én csontom és testem vagy te! És nála lakék egy hónapig, És monda Lábán Jákóbnak: Avagy ingyen szolgálj-é engem azért, hogy atyámfia vagy? Mondd meg nékem, mi legyen a béred? Vala pedig Lábánnak két leánya: a nagyobbiknak neve Lea, a kisebbiknek neve Rákhel. Leának pedig gyenge szemei valának, de Rákhel szép termetű és szép tekintetű vala. Megszereti vala azért Jákób Rákhelt, és monda: Szolgállak téged hét esztendeig Rákhelért, a te kisebbik leányodért. És monda Lábán: Jobb néked adnom őt, hogysem másnak adjam őt, maradj én nálam. Szolgála tehát Jákób Rákhelért hét esztendeig, s csak néhány napnak tetszék az neki, annyira szereti vala őt. ”

 
William Dyce - Jákob és Ráchel találkozása

A bibliai Ráchel – vagy Rákhel, Ráhel ('bárány'), a háráni Lábán szépséges leánya. Jákob eredetileg az ő kedvéért állt Lábán szolgálatába. Az újkori festészetben többen is megfestették a meghitt pillanatot, amikor a Kánaánból menekült ifjú Jákob a kútnál találkozik unokahúgával, s rokoni csókot ad neki, egyben a szerelem is felébred benne. (William Dyce, 1853, Leicester Museum & Art Gallery, Wikimedia, public domain)

William Dyce (1806 - 1864) skót festő, aki régebbről ismerte a nazarénus festészetet, kapcsolatban állt a Preraffaelita Testvériséggel, és fontos szerepet játszott korai népszerűségükben. 1825-ben utazott először Rómába, ahol rövidebb ideig Tiziano és Poussin műveit tanulmányozta. 1827-ben visszatért Rómába, ahol ezúttal másfél évig maradt, és úgy tűnik, ez idő alatt ismerkedett meg Friedrich Overbeck német nazarénus festővel, aki meg is nézte és értékelte Dyce Szűz és gyermeke című festményét. Később, Londonban összebarátkozott a fiatal preraffaelitákkal, megismerte munkásságukat amit be is mutatott az ismert műkritikusnak, John Ruskinnak. Művészetéről és hatásáról értékelést írt a preraffaelita William Michael Rossetti az Encyclopædia Britannica tizenegyedik kiadásában.

 
   Vissza