Szecessziós magazin
Szecessziós magazin


Egy előadás nyomában
K

aposváron, a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban a szecesszió világnapja alkalmából sikeres előadást rendeztek „Szecessziós műlakatosmunkák bemutatója” címmel.

Szabó Tamás gépésztechnikus, ipartörténeti kutató, a KAPOSVÁRI MŰLAKATOSOK című könyv szerzője mutatta be Kaposvár legszebb szecessziós munkáit. Az előadást Molnár Katalin, a könyvtár munkatársa szervezte, aki a könyvtár honlapján található SZECESSZIÓ KAPOSVÁRON című virtuális kiállítás szerzője.

A szerzővel és a könyvtárral is egyetértve közöljük az előadás bővített változatát. A KAPOSVÁRI MŰLAKATOSOK sorozatunk olvasható itt a Szecessziós Magazinban, és a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár honlapján is.

Fő utca 65/b, kerítéssor (1897)

ukics Ferenc néhány évig a kaposvári gimnázium tanulója volt, majd a lakatosszakmában szerzett segédlevelet. Kaposvár első mű- és épületlakatos-mestere a  Posgay-műhely egykori tanonca  1895–96 között lett önálló, és a Kálvária utca 25. szám alatt kezdte meg tevékenységét két-három fős segédlétszámmal. 1897-től önálló mesterként dolgozott. Az általa készített kapuk, sírkerítések, erkélykorlátok száma meghaladja a százötvenet.

árostörténeti és szakmatörténeti szempontból egyik legértékesebb a megyei kórház Fő utca felőli munkája, amely 1897 tavaszán készült el. (A kerítés Rippl-Rónai József 1905-ben készült „Kövezik a kaposi Fő utcát” című festményének a hátterében is látható.) (KATT a fenti képre.)

r. Szigeti-Gyula János, a kórház akkori igazgató főorvosa már évek óta kilincselt a városnál és talán a megyénél is, hogy pénzügyi támogatást szerezzen a kórház bővítéséhez, melyre a lakosság számának növekedése, a mind nagyobb beteglétszám miatt már égető szükség volt.

munkák a mai egészségügyi iskolát is magában foglaló épületszárny létesítésével kezdődtek. Közel azonos ütemben készültek el az utcafronti kerítés kőműves- és lakatosmunkái. A kerítés művességét a szerény anyagi lehetőségek korlátozták, ahogy ez még más műlakatosok esetében, több lakatosmunka kapcsán is megemlíthető.Somssich Pál utca 15., kerítéssor (1897)

ukics Ferenc szakmai pályafutásának egyik jeles évszáma volt 1897. Ebben az évben kapott megbízást a MÁV Fiúnevelő Intézet műlakatosmunkáinak elkészítésére. A kerítéssor a városban meglevők közül a leghosszabb egybefüggő kerítés, 102 méter hosszú. Elkészítéséhez kb. 1,0-1,2 tonna különféle profilú és méretű acélanyagot használtak. Az összeállításához mintegy 30 000 furat elkészítésére és 10 000 szegecs felhasználására volt szükség. Utóbbiak egy részét a helyszínen felizzítva helyezték a furatba, majd kialakították a zárófejet. Habár Lukics Ferenc műhelyének felszereltségéről nincs írásos feljegyzés, e munka alapján feltételezhető, hogy műhelyében több kézi, esetleg villamos energiával,
transzmissziós hajtáson keresztül működtetett fúrógépnek kellett lenni.

kerítéssor szakmai szempontból is jelentős. Ez az egyik legkorábbi, amelyeken jellegzetes mintázatai láthatók; ezeknek nagy részét a mester a későbbi munkáin is következetesen alkalmazta, természetesen a készítendő tárgy méreteinek megfelelően kisebb-nagyobb változtatásokkal. A kor ízlésvilágának megfelelően a gyakoribb műlakatos-, díszműkovácsminták közül a két íves levélfél látható e munkán is, amelyet a későbbiekben helyenként félgömb benyomattal továbbdíszített. A levelek az elvékonyodó végű, hullámos pálcától 45 fokban, szimmetrikusan ágaznak el. (KATT a fenti képre)


Fő utca 22., lépcsőházi korlátL

Lukics Ferenc műhelyét időközben a Fő utca 35. szám alá helyezte. Már ebben a műhelyben kezdődtek a Fő utca 22. szám alatti épület lépcsőkorlát-munkálatai.

A

lépcsőházi korlát egy kandeláberes oszlopfővel kezdődik. A váza négyzetszelvényű lemezcsíkokból készült, de a díszítésekkel együtt kúphatást kelt. A körbefutó kovácsolt levélfolyondárral a legszebb Lukics-remekművek közé sorolható. (KATT az itt mellékelt képre a képsorozathoz és a részletekhez.) A hullámvonalas pálcavégeken lévő makk díszítő- elem Lukics számos munkáján szerepel. A későbbiekben egyik tanítványa, Győrfy Gyula munkáin is felfedezhető. A fenti kis képen a korlát egy részlete látható, ahol pirossal behelyeztük a letört levelet is. (Az egykor rajta lévő kandeláber az 1980-as években történt felújítás idején eltűnt az emeleti lépcsőkorlát egy részével együtt. Nagy Józsefné közlése.)
Fő utca 6., kapubetétrács
L

ukics Ferenc egyik legszebb munkája szintén a Fő utcában, a 6. szám alatt található. A ház egykori tulajdonosát (Esterházy Miklóst) megidéző, E M monogrammal ellátott kapubetétrácsot historikus stílusban mintázta meg, de fent már a szecesszióra utaló kisebb részletekkel. A minta könnyedsége révén ezek a rácsok a vas keménységét elfeledtetve már szinte az úri hímzések finomságát sugallják.

L

ukics Ferenc munkájára utal (talán már a kedves olvasó is felismerte) a felső részben a két szétágazó vékony levél, a Lukics-védjegy.
Damjanich utca 5 - 1906-1908

L

ukics Ferencben a szecessziós vasmunkákat készítő kaposvári lakatosok egyik úttörőjét is tisztelhetjük. A Damjanich utcai kapu a kaposvári szecessziós lakatosmunkák egyik remeke egyszerűsége, ötletessége miatt. A mester a kapu mintázatába rejtette a virágokat.

1

906-1908 között készült, ez Lukics Ferenc egyik utolsó megmaradt munkája. Eredetileg a Somssich Pál utca - Szent Imre utca sarkán lévő ház kerítése volt, a Faragó-ház mellett. A társasház építése idején került mai helyére.
Kaposvár, Kossuth tér 1. – Városháza, 1902

századforduló idején Lukics Ferenc Kaposvár legkeresettebb, legismertebb műlakatosa volt. Szakmai pályafutásának második jeles dátuma 1902, amikor megbízást kapott a város főterén álló városháza műlakatosmunkáinak elkészítésére. Kaposvár egyik legszebb épületének átadásakor Németh István polgármester ünnepi beszédet mondott, melyben valószínűleg név szerint is felsorolta az építkezésben részt vevő iparosokat. Az újságcikk azt is közölte, hogy a jelenlévők indítványozták: a beszéd teljes szövege kerüljön be a polgármesteri jegyzőkönyvbe. Egyes források szerint az 1944 végén már itt állomásozó bolgár katonák több fontos irattal együtt eltüzelték. Ennek hiánya azonban nem jelenti azt, hogy a városháza műlakatosmunkáit más mester készítette volna.

H

a figyelmesen megvizsgáljuk a városháza régi, Kossuth tér felőli főbejáratának s a Teleki utcai kapuk ablakrácsozatának, a toronyerkélyeknek a mintázatát, és összehasonlítjuk a többi nevesíthető Lukics-munkával, minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy azokat Lukics Ferenc kaposvári műlakatosmester készítette. Így személyében tisztelhetjük a városházán dolgozó néhai mesterek egyikét. Szakmailag figyelemre méltó a kapuablakok betétrácsainak kivitelezése, melyekben eltűnik a vas súlyossága. A mintázatot már az ismert elemek alkotják kicsinyített formában, lágy vonalvezetéssel, középen egy bástyával. (KATT a képre a sorozathoz) Hasonlóak a Teleki utcai kapuszárnyak és a mai Okmányiroda várótermi ajtajainak rácsozata. Művészi kivitelezésűek az erkélykorlátok, zászlótartók. Egyedi a tetőn lévő hófogórács.