Szecessziós magazin
Szecessziós magazin

A helyszín: Vakok Iskolája, Nádor terem

2013. június 9., vasárnap 10:00 – 12:30
hogy Göllesz Zoltán, az iskola rendezvény- szervezője elmondta, az intézmény a korabeli országgyűlés döntése nyomán jött létre József nádor kezdeményezésére. Mindez 1825-ben, Európában az elsők közt a vakok részére. Az iskola helyileg több helyen is volt, míg a XX század elején területet kapott az akkori városhatáron és felépülhetett rajta a mai hatalmas épület.

zeket a csodálatos üvegablakokat - ami egyébként az országban a legnagyobb - Róth Miksa tanítványa, Zsellér Imre készítette 1930-ban, alkalmazkodva az épület szecessziós stílusához. Az ólomüvegablakok létrejötte Herodek Károly igazgató érdeme, aki azokat megrendelte.


Tudományos előadások 1.rész

2013. június 9., vasárnap 10:00 – 11:00Sümegi György:
A Velencei Magyar Ház építésének majd feltárásának részletei


Gellér Katalin:
Összművészeti műteremtés: a Marosvásárhelyi Kultúrpalota

Merényi György:
Bécs és Budapest: Zsolnay építészeti kerámia az egykori Osztrák-Magyar Monarchia két fővárosában

Épületbejárás, filmvetítés

2013. június 9., vasárnap 11:00 – 11:30
tervezők és a kivitelezők Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond voltak. A két építész több száz iskolát épített. Erről idézünk lentebb, Gerle János, Iskolaépítés a századfordulón című cikkéből egy részletet (megjelent a Magyar Építőművészetben, 1987, 3.szám, 17-20 oldal):

kultuszminisztérium iskolaépítéseit 1888 és 1908 közt Baumgarten Sándor és Herczegh Zsigmond tervezte és kivitelezte. Egyrészt mintaterv sorozatot hoztak létre kisdedóvók és népiskolák számára, másrészt egyedi terveket készítettek (helyenként egyházi megbízásból) elemi iskolák, polgári iskolák, felső leányiskolák, kereskedelmi és felső kereskedelmi iskolák, bábaképzők, tanító-, tanítónő- és óvónőképzők, gimnáziumok, főgimnáziumok és főreáliskolák létesítésére. Csak a fenti funkciójú egyedi terveikből 264 valósult meg az első világháború előtt, a mintaterveik alapján felépült iskolák száma nem ismeretes.


Tudományos előadások 2.rész

2013. június 9., vasárnap 11:30 – 12:30

Horváth Hilda:
Az Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteményének kialakulása

Kriesch György:
Körösfői Kriesch Aladár a magyar szecesszió jelentős képviselője


Vakok Iskolája, Nádor terem

Cím:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.Telefon: +36 1 363 3343
E-mail: hangverseny@hangverseny.hu
Kapcsolattartó: Göllesz Zoltán
Belépés: ingyenes

             A Szecesszió Világnapja - Vakok Iskolája, Nádor terem, 2013 június 9 vasárnap 10 óra