Szecessziós magazin
Szecessziós magazin

Gresham Palota - Four Seasons Hotel

FESTETT ABLAKOK


           

Tatár Dóra
és Ónodi Béla

Podmaniczky díjas iparművészek az alábbi cikkben beszámolnak röviden a Gresham Palotáról és helyéről a magyar szecessziós építészetben, de megtalálhatók írásukban a személyes gondolatok, érzések is, felelevenítve a felújítási munka emlékezetes és szép napjait. A szöveget sok képpel illusztráljuk.

Köszönet

Köszönettel tartozunk a Four Seasons Hotel vezető illetékeseinek, hogy fogadta szerkesztőségünk tagjait és engedélyezte a Hotel egyes részein a fényképezést.

A felújítás idejéből származó tervekért és fotókért köszönet a cikk szerzőinek Tatár Dórának és Ónodi Bélának. A friss felvételeket készítették Puha Titusz és Bálint Imre.

A Quittner iroda -
Quittner és Vágó

"A tervező iroda vezetője Quittner Zsigmond szerint a palota szinte reklámhordozóként hirdette a bitosító társaság pénzügyi hatalmát, miközben egyszerre több feladatnak is eleget tett: négy önálló, belső udvarral rendelkező tömbjében kivételesen elegáns bérlakások voltak, a földszinti T alaprajzú fedett passzázsból üzletek nyíltak, első emeletén voltak a társaság irodái, egy étterem és kiállítótermek.

Bár a terveket mindvégig Quittner Zsigmond szignálta, a művésztörténészek egyetértenek abban, hogy Vágó Józsefnek oroszlánrésze volt a munkában. A fiatal építész számára meghatározó lett ez a nagyszabású feladat, az építésével egy időben készült tervek, a Gutenberg-ház vagy a Nemzeti Szalon sok vonatkozásban a Gresham-palota folytatásai"


(Anne Lambrichs: Vágó József. Az építészet mesterei, sorozatszerkesztő Gerle János, Holnap Kiadó, 2010)
Az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciója

Bemutató és személyes emlékek

Tatár Dóra és Ónodi Béla

A

budapesti szecesszió egyik építészeti remekműve a Gresham Palota, amely Sir Thomas Gresham-ről , építtetőjéről kapta a nevét. Ő volt az angol nagyvállalkozó aki megalapította a rotterdami árutőzsdét és Európa akkori legnagyobb biztosító társaságát.

M

int a biztosító egyik központi épülete került megépítésre a Duna parti palota. Korát megelőző modernséggel, mert bizony már központi porszívó működött az épületben és a két oldalsó pávás kapu gombnyomásra lesüllyedt a behajtani kívánó hintók előtt. (mindez az 1900-as évek elején, mindössze két dolgot kiragadva)


E

nnek a korszerűségnek megfelelően igényesen és magas színvonalon valósították meg a szecesszió jegyében az épület elegáns külső-belső szecessziós dekorációját is. A festett üvegeken kívül a rézkorlátok, majolika díszítések, csodálatos padlózat, elegáns aranyozások, tükrök, egyszóval fényűzés, pompa, ragyogás, de mind hallatlan ízléssel összehangolva.

A

belső teret három utcára nyíló kapu, három lépcsőház határozza meg és ezeket egy belső téri luxfer-prizmával, egy speciális üveggel fedett passzázs egyesíti, amely olyan fénytöréseket alkot, hogy bármely szögből eső fény segítségével képes bevilágítani a teljes teret - lásd a fenti képet.

Az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciója

erősen romlott állapotból


A

szinte romossá vált házat a For Seasons szállodalánc megvásárolta és felújította. A helyreállítás során volt alkalmunk az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciójában és restaurálásában részt venni. Az alábbi képen látható a bejárati passzázs üvegmennyezetének részlete a felújítás előtt, majd (KATT a lenti képre) több kép a felújítás után.


A

passzázs ólomüvegeinek teljes felújítása és kiegészítése az eredetinek megfelelően történt. - KATT a fenti képre a képsorozathoz a romos állapotról és az újról, plusz részletképek.


Az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciója

Kossuth lépcsőház


A

három díszlépcsőház, a Kossuth, az Andrássy, és a Gresham lépcsőház, melyek főemeletén egy-egy portréval lettek megörökítve ezek az örökbecsű személyek. Legjobb állapotban a Kossuth lépcsőház üvegei maradtak fent, szinte hiánytalanul. Az Andrássy lépcsőház ablakai részlegesen maradtak meg, míg a Gresham lépcsőházat bombatalálat érte, így itt egyetlen ablak sem maradt meg az utókor számára.A

mi feladatunk a passzázsok valamint a három lépcsőházból, az Andrássy és a Gresham lépcsőház volt. A munka volumenének átérzéséhez képzeljünk el egy billiárd asztalt. Na nem akármilyet, snooker asztalt. Méghozzá ebből is 43 kell, hogy a felülete megegyezzen munkánk méretével. A maga 130 négyzetméterével közel ennek megfelelő méretű üvegfelület felújítása, tervezése és kivitelezése volt tehát a feladatunk.Az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciója

Gresham lépcsőház


I

tt mivel nem maradt fenn sem ablak, sem tervrajz, új motívumokat kellett megterveznünk. A tervezés során, a tökéletes illeszkedéshez bele kell magát az embernek gondolni abba a korszellembe, a nemes elegáns belső térbe, hogy aki az ablakok előtt elhalad egészen természetesnek, odaillőnek érezhesse, ne rombolja azt a komfortérzést amit az épület esztétikuma minden tekintetben sugároz, de benne legyünk mi is minden tolakodás nélkül az elkövetkezendő néhány száz évben.Az ólmozott, festett ablakok rekonstrukciója

Andrássy lépcsőház - Andrássy ablak és portré


F

eladatunk az Andrássy lépcsőház hiányzó elemeinek (melyekről semmilyen dokumentáció nem maradt fent) autentikus kiegészítése volt, a teljes felület felújítása mellett, valamint a korábban eltűnt Andrássy Gyulát ábrázoló portré megalkotása. (KATT az alábbi képre a részletekhez) Ugyanitt feladatunk volt a lépcsőház földszinti liftjénél található felülvilágító mennyezeti üveg és az emeleti nagyobb, 15 négyzetméteres mennyezeti díszüveg megtervezése, ami felülről lépésbíró, így padlóként is funkcionál.

A szecessziós motívumok pótlásáról

melyeket már nem tudtak megkülönböztetni...


E

gy ilyen kiegészítéshez nem elég a kutató munka, meg kell találni, rá kell érezni arra a hangulatra, amibe a hiányzó ablakszárnyak motívumai olyan módon illeszkednek a meglévőkhöz , hogy azt a szemlélő a kiegészítéssel együtt láthassa teljesnek és egésznek, mind a felhasználásra kerülő üvegek, mind a motívumrendszer ,stílusjegyek és apró manírok illeszkedésével. Remélem ezt úgy sikerült megvalósítani, hogy a szemlélő semmiféle hiányt, vagy utólagosságot nem tud felfedezni, csak a dokumentációt ismerők lehetnek tisztában ezekkel a részekkel.T

ervezési fázisban a prominens személyekből álló zsűri sem tudta elkülöníteni a pótlásokat, és így remélem rajtunk kívül más sem tudja mely elemek ezek (a jövő korok művészettörténészei esetleg majd kutatgathatják). Mint ahogy a tervezett mennyezeti üvegek is illeszkednek a szecessziós egységhez a portréval és azt körülvevő kompozícióval együtt.Andrássy lépcsőház, IV. emelet - a tervezés folyamata

Nézzük meg a tervet és a kész ablakot


A

hhoz, hogy a tervezés során ezeket a bennünk megfogalmazódó gondolatokat az ember papírra tudja vetni és azután üvegbe tudja foglalni, egy hosszú elmélyülés egy képekben gondolkodó tervezési időszak előzi meg amit saját tervezési élményeimből tudok elmondani. Egyszerűen nevezhetjük ezt az alkotás előkészítő folyamatának de van ebben nagyon sok vergődés, belső vita, a csend hallgatása a beleélés, vagy amikor az embert elnyeli a pánik de felülemelkedik a szakmai kurázsi... szóval nagyon nehéz, és nagyon jó amikor úgy érezheti valaki a munka befejezése után, hátradőlve, hogy elkészült. KATT a képre - a terv és a kivitel képei

Andrássy lépcsőház IV. emelet belső ablak

És csak szaladt a ceruzám - az alkotás rejtett oldala...


A

domaként mondom el ,hogy férjem és kollégám soha nem sürgetett ezzel a munkával kapcsolatban (sem) amikor a tervezésre került sor, mindössze tapintatosan és figyelmesen kikészítette a ceruzáimat az ecseteimet és a festékeket amikor a bemutatás határideje közeledett. Ezt ma úgy mondanánk, hogy ráutaló magatartást mutatott, de nem szólt egy szót sem... Néhány nap után reggel leültem és egyetlen nap alatt papírra vetettem a négy emelet összes ablakát az egyéb , korábban említett tervezési feladattal együtt.


E

z az a katharzis amit minden alkotó embernek kívánok megtapasztalni. Azt amit most visszagondolva is kegyelmi állapotnak éltem meg és csak lerajzoltam amit a jó Isten láttatni akart általam. Az alkotás közbenső eleme voltam , megszűnt létezni a körülöttem lévő világ, szaladt a ceruzám és repesett a lelkem. Ezt a csodálatos érzést azóta is volt alkalmam átélni több munka alkalmával. Lehet, hogy a művész ember valójában nagyon önző amikor alkot, mert ez az amire ismételten vágyik? Olyasmi lehet ez mint a sárkányrepülőnek az adrenalin-fröccs. (bár azt még nem próbáltam).