Szecessziós magazin
Szecessziós magazin


Ott voltunk
a kiállítás megnyitón


   
kiállítás megnyitó másfélórás eseménysorozatát, a kórusdaloktól a Kós unoka visszaemlékezésekig, a nagytermet teljesen megtöltő nézők serege lelkesen figyelte, élvezte az utolsó percig. Itt nem is lehet célunk mindezt visszaadni, csupán tallózunk a megnyitóból és a kiállításból.

  Először, itt a mellékelt képeken, a kiállítás rendezőiről szólunk, akik mindezt több hónapos munkával létrehozták.
  Másodszor néhány, a megnyitón fotózott képet mutatunk be abból a filmből, melynek témája a Székely Nemzeti Múzeum volt.
  Végül a kiállításból egy kis részletet, az Állatkert népszerű madárházával kapcsolatos terveket és képeket mutatjuk be .

udapest Főváros Levéltára és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum, a két rendező intézmény, Kós Károly munkásságának legmeghatározóbb időszakát mutatja itt be, az 1907 - 1914 éveket, amikor az építész Budapest, Kalotaszeg és Sepsiszentgyörgy közt osztotta meg tevékenységét. Egyébként Kós Károly éppen 100 éve, az 1912. évben alkotta kiemelt jelentőségű műveit, a budapesti Állatkertet és a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot. De ekkortájt álmodta és valósította meg saját alkotóházát is, a kalotaszegi Sztánán a Varjúvárat, a leendő családi és szellemi fészket.

két rendező intézmény vezetőinek képei után a harmadik képen épp azt a pillanatot sikerült megörökítenünk amint tárlatot rendező Anthony Gall virágot nyújt át rendezőtársának Fabó Beátának. Ugyanezen a képen jobboldalt, a megnyitó ünnepség moderátora Csiffáry Gabriella.
Kós Károly összegző munkája: a Székely Nemzeti Múzeum.
Csak nemrég pótolták, ami egykor elmaradt...


kiállítás megnyitóján egy kisfilmet mutattak be sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumról. A film abból az alkalomból készült, hogy a múzeum jelenlegi, Kós Károly tervezte épületét épp 100 éve adták át. A centenáriumi ünnepséget szeptemberben tartották Sepsiszentgyörgyön.

Vargha Mihály a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója elmondta, hogy a múzeum jövőre Kós Károly-évet hirdet, amelynek keretében Kós dokumentációs központot hoznak létre, és az építész Sepsiszentgyörgyön megvalósított műveinek katalógusát is kiadják.

ntézményünk mintegy 50 Kós szignálta tervrajzzal, vázlattal vesz részt a tárlaton, amelyeket a magyar állami segítséggel restauráltattak és amelyeket Sepsiszentgyörgyön és Erdély több városában is bemutatnak a jövő évben" – tájékoztatott a Székely Nemzeti Múzeum vezetője.

Ugyanakkor elmondta, hogy az elmúlt években több, eredetileg megtervezett, de meg nem valósított, tehát rajzban elfekvő, Kós féle művet elkészítettek: a velencei mozaikcímert a főépület bejárata fölött, kovácsoltvas lámpa a cinterem bejáratánál, állólámpák a bejárat mellvédjén, a feljárati lépcső díszes korlátja, a Bartók Béla díszterem padjai, a gróf Bánffy Miklós tervezte Csaba királyfi vitrálium. Ezekből mutatunk be néhányat a jobboldali képeken.

Végezetül, az 1898-as Huszka József féle, meg nem valósult épülettervezetből átvett és még akkor elkészített székelykaput mutatjuk meg itt, a képsorozatunk végén. A képek nagyobb részét (pontosan lásd a képszövegekben) Csiffáry Gabriella készítette.
A Madárház, az Állatkert legszebb épületei közt.
Üvegablakait nem oly rég készítették az eredeti látványtervekbőlós Károly és Zrumeczky Dezső fatornyos Madárháza száz esztendeje áll az állatkerti Nagy-tó partján, és a kert egyik legszebb házának számít. Érdekességként említsük meg, hogy hasonló épület kompozíciót - a síkvidékbe besimulóan - tervezett Frank Lloyd Wright is a század elején. Nem másolásról van szó, Kós ezt nem ismerhette, inkább Kós Károly élvonalbeliségét hangsúlyozzuk ezzel, a századelői bátor formai tervezéséért. A Frank Lloyd Wright épülettervet lásd a fenti képsorozatban (Katt a képekre)
Madárház üvegablakait az eredeti tervek alapján, csak a nemrégi felújítás során készítették el. A felújítás történetét illetőleg, leghitelesebb, ha most itt az Állatkert saját bemutató szövegéből idézünk:

nnek a munkának egyik igen érdekes fejezete a toronycsarnok üvegablakainak története. Ezeket a színes üvegablakokat a toronycsarnok belső terének díszeiként álmodta meg a két fiatal építész, megvalósításukra azonban 1909 és 1912 között nem kerülhetett sor. A Madárház azonban "türelmes volt", és a közelmúlt szépészeti munkájának részeként a négy ablak közül egyet már korábban sikerült kivitelezni. A középső sávban repülő fecskéket ábrázoló színes ólomüveg ablakot Kós és Zrumeczky eredeti tervei alapján Horváth Mária szikszói üvegművész készítette el. A másik három üvegablakról sajnos nem maradt fenn eredeti terv, csupán egy látványterv nyújtott róluk némi tájékoztatást. Ezek az üvegablakok tehát nem az eredeti tervek alapján készültek, de stílusuk és hangulatuk remekül illeszkedik a meglévőhöz, ami ismét Horváth Mária ízlését és művészetét dicséri. "   (Idézet forrása: www.zoobudapest.com)

z Állatkert példás felújítása egyébként - amiben Anthony Gall, a jelen kiállítás tárlatának egyik összeállítója is részt vett - számos díjat kapott, köztük Budapest Építészeti Nívódíja és a 2000. évi Europa Nostra díj. Ajánljuk a tartalmas és szépen prezentált kiállítást, minden a szecesszió és általában a magyar építészet kedvelőjének, vagy azoknak akik ezzel a kiállítással válnak azzá.
A kiállítást rendezte
Budapest Főváros Levéltára
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal

közösen


Szakmai rendezők:
Anthony Gall és Fabó Beáta

A kiállítás megtekinthető:
2012. november 10. - 2013. március 13.
hétköznap 8 és 18 óra közt.

Budapest Főváros Levéltára,
1139 Budapest, Teve utca 3-5.