MEGJELENT A MÁSODIK KÖTET

A MAGYAR ART DECO ÉPÍTÉSZET
ÖSSZESEN 560 OLDALONA második kötetből tallóztunk:A

magyar építészeti irodalomban először jelenik meg az art deco építészetet ennyire részletesen bemutató és a teljes Magyarországot felölelő könyv. Az első fejezetben az európai és a magyar art deco történetéből, kapcsolataiból kaptunk egy részletes összefoglalót. Majd több száz oldalon, egy lexikon alaposságú rész hozza ABC sorrendben, a 99 főbb magyar építész munkásságát.

A

második könyv első fejezeteiben, az útóbbi évben megtalált, bejárt épületeket mutatja be, építészekre, helységekre rendezve. Majd stílus elemző-bemutató fejezetek következnek, az art deco építészetünk épülettípusonként valamint az iparművészeti műfajok szerinti csoportosításban.

M

ellékelünk itt jobbra egy összefoglaló tartalomjegyzéket is, de ami a könyv sokrétűségét illeti, azt illusztrálva, Magazinunk fentebb egy képes tartalomjegyzéket is készített a második kötet főbb fejezeteiből kiindulva, ami a tartalom változatosságát képileg is jól tükrözi (katt. fent a nagyításhoz).


Rövidített tartalomjegyzék

I/B fejezet  Magyar építészek külföldön
I/C fejezet  Képzelet és enyészet
II. fejezet  Egyéb budapesti épületek
III. fejezet  Egyéb vidéki épületek
IV. fejezet  Épülettípusok
 Infrastrukturális építészet
 Intézmények
 Egyházi építészet és művészet
 Szórakozás és vendéglátás
 Áruházak
 Kiállítási építészet
 Az ablakosztás
V. fejezet  Alkalmazott- és iparművészet
 Emlékművek és zászlótartók
 Vasmunkák és kapuzatok
 Épület- és köztér szobrászat, díszítmények
 Díszítőfwstészet
 Üvegművészet
 Temetőművészet
 Tipográfia
Függelék  Út a szocreálba
Felhasznált Irodalom  INFORMÁCIÓ A VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL BUDAPEST ART DECOÉPÜLETTÍPUSOK

Intézmények, mozik, mulatók, éttermek, áruházak, kiállítási építészet, stb.
Alább öt példa a többszázból

Infrastrukturális építészet

A két világháború közötti gyárak és erőművek építészeténél a funkció, a racionalitás volt az elsődleges így a díszítés másodlagos. Mégis a technikai fejlődést, az elektromosságot épp az art deco reprezentálja, az áramvonalas formálás, a vízszintes téglasávok, stb. révén. A történelmi építészethez az ereszek, párkányok, timpanonok és pilaszterek leegyszerűsített használata köti őket. (Békésszentandrás, duzzasztó, Lampl Hugó, Freytag Ferenc és dr. Mosonyi Emil, 1936-1942 )

Intézmények

Az egészségügyi, oktatási intézmények, hivatalok és közösségi létesítmények építészetében jellegzetes díszítés, történelmi forma és részlet található. Hajdúszoboszló, Déli sor, vasútállomás bővítése (az eredeti romantikus stílusban készült, már ott is megvolt a lépcsős attikafai. Ehhez később hozzáépült a pártázatos és novecentós épületrész). Itt a harmadik képen: Budapest XVI., Bökényföldi út 27., Mátyásföldi Lawn Tenisz Club (MLTC) klubháza, Paulheim István. 1930 (átalakítva)

Egyházi építészet és művészet

A 1930-as évek elejétől a Magyar Katolikus Egyház olasz politikai, gazdasági és művészeti kapcsolatok hatására támogatta a modernizmust az egyházi építészetben és művészetben is. Az olasz „Italiano Novecento" az antik hagyományokat és a modern szemléletet hangolta össze, és ez pozitív visszhangra talált a magyar művészeti életben... Budapest XV., Mozdonyvezető utca 7., MÁV-telepi Jézus Szíve plébánia freskói, Leszkovszky György, 1938

Szórakozás és vendéglátás

...Art deco belsőépítészetű mulatók (régiesen orfeumok, később „dancingek"), mint a Moulin Rouge, az Arizona és a margitszigeti Parisien Grill elpusztultak vagy átalakították őket, akárcsak az egyetlen budai szórakozóhelyet, a Sanghay mulatót. A budapesti éjszakai ... (A mellékelt képen: Budapest VII., Erzsébet körút 30., Bucsinszky kávéház és étterem, Básthy István díszlettervező, 1932 (elpusztult)


NÉZZÜNK MEG ITT NÉHÁNY OLDALT

Katt a fenti képre a nagyítható képek sorozatához a második kötetből
(itt 12 oldal)
MŰFAJI TANULMÁNYFEJEZETEK

IPARMŰVÉSZETI ÁGAK SZERINT


A

könyv egyik nagy érdeme, az art deco alkotások műfajilag csoportosított bemutatása - tanulmányszövegekkel kiegészítve. Többek közt bőségesen dokumentált a VASMUNKÁK ÉS KAPUZATOK alfejezet. Megismerjük a két háború közti időszak kovácsművészeit, köztük nem egy aratott sikert Párizsban, az Egyesült Államokban. A vasmunkák és kapuzatok alfejezet maga is csoportokra bontott, témakörei: növényi minták, erkélyek és korlátok, geometrikus, absztrakt és kínai, lépcsős és áramvonalas, barokk és rokokó, figurális, domborműves, stb.

K

ülön érdekesség, az építészeti irodalomban kevésbé tárgyalt TIPOGRÁFIA alfejezet. Az art deco kedvelt betűtípusai már 1910 utántól megjelennek Magyarországon (pl. Kozma és Lajta használja a Rózsavölgyi Zeneműbolt portálján Peter Behrens Antikva betűtípusát) - hívja fel a figyelmünket a szerző e témára, de szintén figyelemre méltó a megállapítás, miszerint a betűtípusok stílusban az előfutárok szerepét játsszák, megelőzve az építészeti stílust.

A

könyv a FELHASZNÁLT IRODALOM fejezettel, több, mint száz forrás felsorolásával, majd egy rövid angol összefoglalóval zárul. Alább itt két oldal a "Emlékművek és zászlótartók" fejezetből (katt a képre a nagyításhoz)