Baldavári Eszter: Kőrössy Albert KálmánB

aldavári Eszter a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fiatal muzeológusának könyve 2021 októberében jelent meg a Holnap kiadónál. Kőrössy Albert Kálmán, az építész neve talán kevésbé ismert, habár épületei nagy számban Budapest legszebbjei közt vannak. Budapesten található a műveinek többsége, de munkáit találjuk Temesváron, Pozsonyban, Nyiregyházán, Tatabányán, Trencsénben, stb.


Részlet az előszóból

..és fotók egy Kőrössy kiállításról

A

könyv szerzője 2008-ban ismerkedett meg az építész munkásságával, s a felmerült kérdések megválaszolása érdekében mind a hazai, mind az európai szecessziós törekvések megismerése és elemzése szükségesnek mutatkozott. 2012-ben megkezdődött az építész határon túli munkáinak (Marosvásárhely, Pozsony, Temesvár) kutatása, majd 2013-ban a korai Jugendstil fontos helyszíneinek (Berlin, Cottbus, Darmstadt, Karlsruhe, München, Stuttgart) vizsgálatával folytatódott a munka...

A

külföldi és hazai szakirodalommal felvértezve azonban egyvalami továbbra sem változott: az építész személyiségének ismeretlensége. A művészettörténész szerencsés, ha a kutatott személynek fennmaradtak emlékiratai, elméleti munkássága, hiszen ezeken keresztül könnyebben megérthetjük gondolkodásmódját. Kőrössynél ez nem így volt: hagyatékát nem őrzi magyarországi közgyűjtemény, korai műveiről pedig csupán a Magyar Építészeti Múzeumban található Sebestyén Artúr-hagyaték fotóanyaga tanúskodik töredékesen.

2

019 novemberében aztán titokzatos e-mail érkezett. Feladója Stephan Austin Hassan Lengyel volt Mexikóvárosból, aki a szerző angol nyelvű publikációit meglelve köszönetet mondott dédapja emlékének ápolásáért. Ekkor vette kezdetét az az együttműködés, amely e kötet életrajzi szakaszához nélkülözhetetlen adatokat adott hozzá.

Fotók a „Díszítőérzékkel átszőtt tudás” Kőrössy Albert Kálmán építőművészete című kiállításról (Budapest, Ráth György-villa - fotó: Szecessziós Magazin)
Képrészletek a könyvből

A

kötetben kb. ötszáz illusztráció mutatja be Körössy Albert Kálmán munkásságát. Egyenlő arányban találunk mai felvételeket és jóminőségű archív fotókat, valamint látványterveket, tervrajzokat. Több is itt jelenik meg először a nagyközönség részére.

K

ülön gondot fordított a szerző, hogy a totál képek mellett épületrészletek, belső részletek, rajzok, tervek, korabeli fotók is bemutatásra kerüljenek, mint ahogy épp az itt mellékelt oldalakon is látjuk. A kitűnő minőségű mai felvételek nagy számban Bélavári Krisztinát dicsérik.
A könyv fejezeteiTARTALOM

ELŐSZÓ / 7

A SZERZŐ ELŐSZAVA / 9

KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN ÉLETE / 11
NEUMANN ALBERT (KÉSŐBB KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN) CSALÁDJA / 13
KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN ÉS A ROSENBERG CSALÁD / 15
KőRÖSSY A MŰVÉSZTÁRSADALOMBAN / 18
KIRÁLYHALMI KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN UDVARI TANÁCSOS / 19

ELSŐ ALKOTÁSAI SEBESTYÉN ARTÚRRAL A NEOBAROKK SZELLEMÉBEN / 27

A KORAI JUGENDSTIL MŰVÉSZET HATÁSAI / 41

LECHNER ÖDÖN SZELLEMÉBEN - A MAGYAROS FORMANYELV FELÉ / 81

KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN ÉS KISS GÉZA ÉPÍTÉSZIRODÁJA 1909 ÉS 1914. KÖZÖTT / 115
KÖZÉPÜLETEK POZSONYTÓL NYÍREGYHÁZÁIG / 117
NÉPIES ÉS KELETIES ŐRZŐK: A KőRÖSSY-KISS IRODA BELVÁROSI BÉRHÁZAI / 137

KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN ÉPÍTŐMŰVÉSZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE / 167
DOKUMENTUMOK / 173
JEGYZETEK / 197
KőRÖSSY ALBERT KÁLMÁN MŰVEINEK JEGYZÉKE / 205
BIBLIOGRÁFIA / 207
NÉVMUTATÓ / 211
SUMMARY / 217


Lapok a könyvből
A könyvbemutató ünnepségA

könyvet Sisa József, művészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, BTK Művészettörténeti Intézet tudományos tanácsadója, "Az építészet mesterei" könyvsorozat szerkesztője mutatta be, a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában (1062 Budapest, Andrássy út 101. 2/A Rendezvényterem). Többek közt elmondta, hogy Kőrössy Albert Kálmán esetében sem könnyű határvonalat húzni historizáló, neobarokk és a szecessziós munkássága közt. Az érett Kőrössy főleg a német Jugendstilből merített, de megérintette őt az egész európai szecessziós mozgalom. A szerzőnek pedig nem kevés lelményre volt így szüksége, hogy e változatos formagazdagságot szakszerű terninológiával leírja. De ugyanilyen változatosak a Kőrössy általt használt anyagok és technikák is. Legyen szó épületplasztikáról, kovácsoltvas-művességről, padlóburkolatokról vagy színes üvegablakokról a könyvnek sikerült bemutatni e részleteket is.
B

aldavári Eszter, a szűkebb családja gratulációit fogadja.
P

illanatkép a szerzőről - a Kőrössy Albert Kálmán könyvének dedikációja.


A szerző e kutatásának főbb állomásaiA

szerző számára Kőrössy Albert Kálmán építőművészete folyamatos kutatási témát jelent. Már egy évre rá, hogy végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán már publikált is róla:
  • A német korai Jugendstil hatása Kőrössy Albert Kálmán építőművészetére, In: Székely, Miklós; Raffay, Endre (szerk.) Kóstolni a szép-tudományba : tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. Konferenciájának előadásaiból, CentrArt Egyesület (2014) pp. 173-186.
Majd nagyobb és teljesebb tanulmányt közölt az "Építőművészek Ybl és Lechner korában" kötetben:
  • Kőrössy Albert Kálmán (1869-1955). A szecessziók mestere) TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2015) pp. 318-351.
2015 novembere óta a Magyar Építészeti Múzeumban dolgozik muzeológusként. Majd egyéb publikációk után 2018. november 10 – 2019. december 31. közt kurátor:
  • a „Díszítőérzékkel átszőtt tudás” Kőrössy Albert Kálmán építőművészete című kiállításon (helyszínek Budapesten: Ráth György-villa, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - utóbbi kép forrása: MÉM MDK, Bélavári Krisztina fotó)

Magazinunk diasora a könyv képeiből