Szecessziós magazin
Szecessziós magazin
 
Keresd meg a hat mozgó elemet. Kattints a nagyításhoz, majd katt vissza.

Décsei Géza, a megbízó

Perselyből fizetett

Décsei Géza (1896-1960) prelátus, művészeti író. Másfél évtizeden át volt a pesterzsébeti templom plébánosa. 1936-tól megbízta Nagy Sándort a pacsirtatelepi Magyarok Nagyasszonya-templom, majd a Szent Erzsébet-templom díszítésével. A templom díszítése nem központi támogatásból, hanem a hívők filléreiből készült el, Nagy Sándor unokája szerint Décsei a perselyből fizette a festőt.

Décsei szavai Nagy Sándorról


"Mintha csak a sokszor félreállított művész ismételten megújuló mostoha sorsa kísértene Nagy Sándor körül, olyan részvétlenül, magára hagyatottan áll a mának művészei között, pedig művésznek a legkiérettebbek közé tartozik."

Miután Nagy Sándor nagy fölénnyel nyeri meg a pécsi temetőkápolna freskóira kiírt pályázatot, de mégsem kapja meg a munkát, Décsei védelmébe veszi.

"a kivitelezést, a magyar művészet örök kárára elnyerték mások, azzal a megokolással, hogy Nagy Sándor tervei oly végtelenül szépek és finomak, hogy azokat szinte nem lehet kivitelezni. Pedig, hogy finomságban mit tud ez a mélyen és komolyan nagy művész, azt tessék ellenőrizni..."

Ez az írás 1934-ben jelent meg a Magyar Művészetben (Tizedik évfolyam, második szám). Két évre rá, 1936-ban Décsei saját plébániájában tud munkát adni neki, jóllehet a korabeli szűkösség nem engedte meg a megfelelő juttatásokat.

Nagy Sándor, az alkotó

Jobb az eltávozottaknak

Nagy Sándor (1869-1950) a gödöllői művésztelep nagy egyénisége, Körösfői-Kriesch Aladárral mellett. A telep művészei a magyar szecesszió legszebb műveit alkották meg a Nagy-Magyarország területén, de külföldön is sikerrel szerepeltek. Barátja és alkotótársa Körösfői-Kriesch Aladár 1920-ban hal meg, Nagy Sándor sok mindenben hitét veszti, a világháború pedig nemcsak a szecessziót sodorja el...

Nagy Sándor Décseihez irt levele, 1936


"Őrült egy ország. A községháza udvara tele és tele a szegények bútorával, amit kegyetlenül elárvereztek adóba. Hogy mi megy itt az elképzelhetetlen. Nem kommunista, de egyenesen anarcho-nihilista lesz az ember."

Többet ér az özvegy két fillérje

A hívők kisebb adományai melyekből épp kenyérre és villamosra jutott a pesterzsébeti festő csapatnak adták az ihletett a mesternek, hogy a bibliai szegény özvegy példázatát fesse meg, akinek a két fillére többet mond, mint a vagyonosok feltűnően adományozott érme.

Bernáth Aurél. A freskó újrafelfedezése.


Miután a szecessziós művekről megfeledkeztek (rosszabb esetben feljavítás cimen eltakarították) a 60-as években egyvalaki merte ráirányítani a figyelmet a freskókra. Bernáth Aurél a festő, művészeti író volt az.

"MILY MEGLEPETÉS! Hányan tudnak róla? Noha 25 éve befejezte már e nagyszerű freskókat. Az originális nagy életmű híre még nem szivárgott be a fõváros központjáig, ahol a művészet fölmérését végzik. Ki tudja hát jelentőségét? Nagy Sándor élete fő művét alkotta meg a pesterzsébeti nagytemplomban, s őt e freskósorozat alapján a magyar művészettörténet egyik nagyszabású és eredeti képviselőjének kell tartanunk." (Népszabadság, 1966. március 13. 8-9.)

Források

Décsei Géza, Három egyházi festő, Magyar Művészet, 1934 (Tizedik évfolyam, második szám)

Bernáth Aurél, Nagy Sándor pesterzsébeti freskói, Népszabadság, 1966. március 13. 8-9.

Gellér Katalin, Mester, Hol Lakol? Nagy Sándor művészete. Balassi Kiadó, Budapest, 2003

Kriesch György, Nagy Sándor emléktúra, 2012 április 7


Fotók

A cikkben közölt képekhez Gyenge Csilla és Gyenge Rózsa fotóit használtuk

Nagy Sándor freskója. Fillérekért dolgoztak...