Szecessziós magazin
Szecessziós magazin
 
Szecessziós Magazin
Szecesszió a kolozsvári építészetben

A Lechner villa A kolozsvári Kőváry László Honismereti Kör 2010. december 11-én a Györkös Mányi Albert emlékházban vetítéssel egybekötött előadást szervezett Kolozsvár szecessziós építészetéről. Az előadást leginkább egy virtuális kiállításhoz hasonlíthatnánk, ugyanis László Miklós fotográfus a város szecessziós épületeiről és főként azok apró részleteiről készített fotóinak vetítésével párhuzamosan bontakozott ki. A magazinunk jelen számát a Lechner Ödön tervezte villa képeivel illusztráljuk, következő számunkban visszatérünk Kolozsvár más épületeire is. A képekre rákattintva azokat nagyobb méretben is megmutatjuk

A Lechner villa A XIX-XX század fordulóján rohamos fejlődésnek induló Kolozsvár építészetében a szecesszió nem jutott akkora szerephez, mint például Nagyvárad vagy Marosvásárhely esetében. A századforduló nagy állami építkezéseihez a történeti stílusokat megfelelőbbnek találták, így a Ferencz József Tudományegyetem neoreneszánsz stílusban, a Vármegyeháza és az Igazságügyi Palota neobarokk stílusban épült fel. Kivételt képez az Egyetemi Könyvtár épülete, amely 1906 és 1909 között épült Korb Flóris és Griegl Kálmán tervei alapján.

A Lechner villa A könyvtár építéstörténetének különlegessége, hogy az építészpáros az eredeti tervek neobarokk elemeit időközben szecessziós díszítőelemekkel cserélte fel. Az államilag támogatott építkezések közül csupán a Hubert József által tervezett Kereskedelmi és Iparkamara készült teljesen szecessziós stílusban. Így Kolozsvár szecessziós épületeit főként villák, szállodák (Asztória Szálló) bérpaloták (Uránia Palota) képezik. A villák közül ki kell emelnünk Lechner Károly villáját, mely testvére, a legnagyobb szecessziós építészként számon tartott Lechner Ödön tervei alapján épült 1900 és 1905 között. Lechner magyaros szecessziójával ellentétben, azonban azzal közös célért, a nemzeti építészet megteremtéséért küzdő Kós Károly munkáit is megtaláljuk Kolozsváron.

A Lechner villa Ezek közül az egyik legjelentősebb a „Kakasos templom” néven ismert Monostor úti református templom. A templom aszimmetrikus tömegformálása, illetve a románkori és a kalotaszegi népi építészetből származó díszítőelemek egyedi és bensőséges hatást érnek el. Mivel a vetítést részlet-fotók dominálták, az előadás nagy hangsúlyt fektetett a részlet fogalmára a szecessziós építészetben, a rész és egész egységére illetve a szecesszió összművészeti törekvésére. Az előadó Vágó Józsefet idézte, aki az épület szerkezetét az ember csontvázához hasonlította:

A Lechner villa „A csontváz már megadja, hogy az állat madár lesz vagy kutya, vagy ember.(…) A váz önmagában kevés, hogy a tökéletes szépséget bemutassa. A test apróbb részei (mint a szem, száj, szemöldök) éppúgy nem csupán dekorációk, mint a csontváz, hanem szerkezeti részek.”

Pál Emese, művészettörténész


Lentebb mellékeljük Lechner Ödön oldalhomlokzati tervrajzát a bemutatott villáról. Forrás: Dr. Kismarty-Lechner Jenő, Lechner Ödön, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1961, 76 old.

Katt a nagyitáshoz:

    
AZ ESEMÉNYRŐL TÉNYSZERŰEN.

2010 December 11., szombat, 10.00
XII. Honismereti Nap

Szecesszió a kolozsvári építészetben – Pál Emese előadása

Kolozsvári szecesszió – László Miklós vetített képsorozata

Szervező: Kőváry László Honismereti Kör (KLHK)
Helyszín: EMKE–Györkös Mányi Albert Emlékház
RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.

Lechner Károly villája

A Lechner villa A kolozsvári Lechner-ház az elmegyógyintézet (vulgo:bolondokháza) felett, az egykori Kert utca - mely az intézeti telek nyugati oldalán húzódva visz a házsongárdi kertek felé - egyes számú háza.

A Lechner villa Lechner Károlynak, a tervező öccsének, a kiváló pszihiáter professzornak épült, aki akkoriban az elmegyógyintézet igazgatója volt. Villa jellegű, nagyobb, részben kétemeletes családi ház. Külsejében a pesti Földtani intézet egyszerűbb, téglaszalagos díszítésű modorában készült. Alaprajza és felépítése a belső funkcióknak és a külső megalkotásának kiváló egységét mutatják. Ezen épületen jelentős hangsúlyt kap az erdélyies magas tető is, amely kellemes pasztellzöld cseréppel van fedve.

A Lechner villa A házat Lechner Károly talán már 1902-ben átadta az egyetemnek, s azóta a mindenkori intézeti igazgatók lakásául szolgált, ma az idegzetileg és szellemileg debilis gyermekek klinikája

Debreczeni László levele Pusztai Lászlónak
1985.V.20 - Magyar Építészeti Múzeum
Megjelent: Lechner Ödön, Holnap Kiadó, 2003


Isten a részletekben van
Részletek a László Miklós interjúból

A Lechner villa "Én már 2006-ban beleszerettem a kolozsvári szecessziós épületekbe, hihetetlenül szépek. A mostani kiállításra az épületekből többet is bevettem, viszont lecsökkentettem az épületek részleteit ábrázoló fotók számát."

A Lechner villa " Van olyan épület is, amelyről 20-25 képet készítettem, de 3-4 képet tudtam ide feltenni, mert csak ennyi hely volt. A Lechner Ödön tervezte villa – amelyben most elmegyógyintézet működik – nagyon a szívemhez nőtt. Most azonban felfedeztem olyan épületeket, amelyeket régen nem fényképeztem, de most csodákat láttam bennük. Azt nagyon régen megtanultam, hogy az épület fényképezésnél nagyon fontos, hogy a fotón jó rálátás legyen az épületre: ahhoz, hogy érvényesüljön, a fotón is meg kell adni az építészeti teret, úgy, ahogy azt a tervező – emberekkel, környezetével – elképzelte."

A Lechner villa "Van egy bécsi épületeket ábrázoló albumom, amelyeken az épületek a bejárati ajtó felétől felfelé vannak lefényképezve. Az ilyen beállításokat kerülöm. Ha egy épület olyan környezetben áll, ahol nem lehet hozzá elő teret is fényképezni, akkor inkább lemondok róla. Szerintem az Isten a részletekben van, én a részleteket jobban szeretem, mint a totál képeket. "

FL HOZZÁSZÓLÁSA.

"László Miklós kedvenc épülete, a fent emlitett villa jelenleg az orvosi egyetem gyerekneurológia tanszékének illetve a neurológia osztály betegágyainak ad otthont ahol neurológiai jellegű betegségekben szenvedő gyerekeket ápolnak." (FL)

Transindex interjú
multikult.transindex.ro
2010. augusztus 21.


 

Köszönetnyilvánítás

az érintett szervezetek szíves hozzájárulásáért
Ács Zsoltnak - Kőváry László Honismereti Kör (KLHK)
Kós Katalinnak - EMKE–Györkös Mányi Albert Emlékház
Munkájukért és lelkes közreműködésükért köszönet
Pál Emesének művészettörténésznek a történeti Kolozsvár megismerésért végzett tevékenységéért
és nem utolsó sorban László Miklósnak Kolozsvár épületeinek elhivatott fényképészének a gyönyörű felvételekért.

Szecesszió magazin